Meny

Krav om energimærkning af ventilationsanlæg er trådt i kraft

Published: 2016-01-11 12.21

Som bekendt er ECOdesign direktivet for ventilationsanlæg trådt i kraft pr. 1.1.2016. Ordningen er kendt fra bl.a. husholdningsapparater, som har været energimærket længe. Siden september 2015 har det også været gældende for vandvarmere og varmepumper, og nu omfatter ordningen så også ventilationsanlæg .

Genvex ventilationsanlæg opnår energimærke A

Genvex A/S er naturligvis klar med de nødvendige energimærker med tilhørende informationer, som er frit tilgængelige og kan downloades fra vores hjemmeside. Det er vigtigt at bemærke, at ECOdesign direktivet kun gælder passive anlæg, og at det derfor kun er disse ventilationsprodukter, der er energimærkede. Alle Genvex passive boligventilationsanlæg opnår energiklasse A og opfylder ECOdesign kravene til energieffektivitet.

Hvad betyder ECOdesign direktivet?

ECOdesign direktivet er et fælles europæisk direktiv, der dels stiller energimæssige krav til alle ventilationsanlæg som forhandles i EU, og som dels opstiller fælles regler for udregning af energiforbrug og dertil hørende energimærke. På den måde kan alle ventilationsanlæg, som forhandles i EU sammenlignes direkte. Endvidere stilles der krav om, at producenten på hjemmesiden har data frit tilgængelige for alle, på de værdier/måledata som ligger til grund for energimærket.

Alle ventilationsanlæg til boligformål skal være energimærket

Overordnet stiller direktivet krav om, at alle ventilationsanlæg som sælges til boligformål (RVU=residential ventilation unit) fra skæringsdatoen skal ledsages af et energimærke som oplyser en maksimal volumenstrøm, et lydtryksniveau fra kabinettet og en energiklasse – værdier som alle er målt og beregnet efter det fælles europæiske regelsæt.

For nærmere information om ECOdesign direktivet henviser vi til lovgrundlaget HER

Arkiv

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

INTERNATIONAL

Copyright © 2018 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.