GE ENERGI 1 ventilationsanlæg

GE ENERGY 1 ventilationsanlæg

GE Energy 1 er et ventilationsaggregat med en højeffektiv modstrømsvarmeveksler, der har en temperaturgenvindingsgrad på op til 95%. Ventilationen sjer vha. energibesparende indblæsnings- og udsugningsventilatiorer med bagudkrummede skovle, der trækkes af nye energibesparende EC-motorer.

Anvendelse af GE ENERGY 1 ventilationsanlæg

GE Energy 1 anvendes som ventilationsanlæg i boliger, hvor der lægges vægt på en høj varmegenvindingsgrad og et lavt energiforbrug. GE Energy 1 kan anvendes til boliger op til ca. 275 m² ved et luftskifte på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etage-areal under forudsætning af, at der ikke foreligger krav om overholdelse af max. strømforbrug. Er der krav om overholdelse af et specifikt elforbrug på 1000 J/m² (BR 2015), kan anlægget yde en maks. luftmængde på ca. 195 m³/h ved et eksternt tryktab på ca. 70 Pa (F7/G4) hhv. 90 Pa (G4/G4). Grundet en høj isoleringsgrad kan det installeres udenfor klimaskærmen i tørre miljøer ned til -10 °C.

OP TIL 95%

Energimærke A

Ventilation

Varmt Vand

Opvarmning

Aktiv Køling

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

INTERNATIONAL

Copyright © 2018 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.