GE ENERGI 3 ventilationsanlæg

GE ENERGY 3 ventilationsanlæg

GE Energy 3 er et ventilationsaggregat med en højeffektiv modstrømsveksler, der har en varmegenvindingsgrad på op til 95%. Ventilationen sker vha. energibesparende indblæsnings- og udsugningsventilatorer med bagudkrummede skovle og EC-motorer. Anlægget er udstyret med et fuldautomatisk modulerende bypass.

Anvendelse af GE ENERGY 3 ventilationsanlæg

GE Energy 3 anvendes som ventilationsanlæg i boliger, hvor der lægges vægt på en høj varmegenvindingsgrad og et lavt energiforbrug. GE Energy 3 kan anvendes til boliger op til ca. 550 m² ved et luftskifte på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etage-areal under forudsætning af, at der ikke foreligger krav om overholdelse af max. strømforbrug. Er der krav om overholdelse af et specifikt elforbrug på 1000 J/m² (BR 2015), kan anlægget yde en maks. luftmængde på ca. 400 m³/h ved et eksternt tryktab på ca. 80 Pa (F7/G4) hhv. 100 Pa (G4/G4). Grundet en høj isoleringsgrad kan det installeres udenfor klimaskærmen i tørre miljøer ned til -10 °C.

Variationer af GE ENERGY 3 ventilationsanlæg

GE Energy 3 leveres enten i en højre- eller venstre-vendt version.

OP TIL 95%

Energimærke A

Ventilation

Varmt Vand

Opvarmning

Aktiv Køling

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

INTERNATIONAL

Copyright © 2018 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.