Varmegenvinding Genvex

Varmegenvindning

Et anlæg til varmegenvinding er et ventilationsanlæg, som overfører varmeenergien i den luft, der suges ud af huset, til den friske luft der blæses ind i huset udefra. Huset bliver ventileret med frisk luft, som sikrer bedre indeklima. Varmegenvindingsanlægget genbruger altså energien, som du allerede har betalt for, og omdanner den til opvarmning.

Varmegenvinding er en teknologi, der genvinder varme fra kilder, hvor varmen ellers ville gå tabt. Inden for boliger har man primært spildvarme og varmetab gennem ventilation og gennem varmt spildevand. Et velkendt princip for varmegenvinding er varmeveksleren, som Genvex har gjort til sit speciale. Man taler ligefrem om GENVEX-anlæg, når man taler om varmeanlæg med varmegenvindingsanlæg.

Fordele ved varmegenvindning med ventilation

Nybyggede hjem er efterhånden så godt isoleret, at ingen luft slipper ud af boligen. Det betyder, at den dårlige luft bliver i hjemmet og resulterer i et dårligt indeklima. Dårligt indeklima er sundhedsskadeligt, og går derfor udover dit og din families helbred. Dette kan undgås ved at udlufte hjemmet 2-3 gange dagligt i 10 minutter med gennemtræk, eller ved at få anskaffet sig varmegenvinding med ventilation. Hvad man selv synes er bedst, er en smags sag, men den bedste løsning for indeklimaet er varmegenvinding. Ved almindelig ventilation, altså udluftning med vinduer åbne, støder man ofte på en masse udfordringer med ventilation. Med varmegenvindingen med ventilation slipper du for disse udfordringer, da varmegenvindingsanlægget klarer udluftningen for dig. Varmegenvindingen sørger for at du får et bedre indeklima, ved at udskifte den dårlige luft i hjemmet med frisk luft, samtidigt med at der genbruges energi.

Varmegenvinding med tilhørende ventilationsanlæg er en god løsning for både pengepungen og familiens helbred.

Varmegenvinding Genvex

Varmegenvindning som middel mod stigende energipriser

Inden for de senere år hvor energiomkostningerne til varme nærmest er eksploderet, så vinder varmegenvinding ind på markedet i samme grad som alternative energikilder. Der er økonomi i at genindvinde varme, da det ofte er meget effektivt at genbruge varmen frem for at producere ny varme. Med et varmegenvindingsanlæg kan man endda udnytte den gratis varme som naturen leverer, da en god planlagt varmegenvinding også kan udnytte varmeindstråling fra solen gennem fx vinduer.

Varmegenvindning og ventilation - to sider af samme medalje

Genvex kombinerer varmegenvinding med ventilation - det handler om at fjerne varme der, hvor den er for meget og tilføre den der, hvor den er for lidt. Man kan genbruge varmen fra udsugningen til opvarmning af frisk luft, der blæses ind i boligen. Man kan også genanvende udsugningsvarmen til opvarmning af brugsvand.

Varmegenvindning er en del af det danske bygningsreglement

Det nye bygningsreglement fremmer ventilation med varmegenvinding, og hermed sikres et godt indeklima uden fugtproblemer, som ellers ville opstå pga. den tætte isolering. For branchen er det vigtigt at slutbruger får en positiv oplevelse med ventilation, både hvad angår støj og træk. Det er derfor vigtigt at sørge for at det er kompetente montører, der håndterer ventilations løsninger. Varmegenvinding med ventilation er ikke mindst et område, der har stor indflydelse på indeklimaet, og her skal positive effekter fra energibalancen ikke ødelægges af lydforurening.

Et effektivt varmegenvindningsanlæg kræver dygtige montører

Genvex tilstræber generelt at sikre et højt uddannelsesniveau hos vores partnere. Specifikt har vi også uddannet autoriserede Genvex-partnere for at sikre at de alle har de rette kompetence der passer til Genvex-ånden, dvs. vision og værdier. Herved sikrer vi at der vil være en korrekt installation af både maskine og luftfordeling via et rørsystem. En ordentlig indregulering og instruktion til slutbrugeren er nødvendig for at sikre at kunden for en positiv oplevelse af sit varmegenvindingsanlæg.

Varmegenvindning skal være en positiv oplevelse for slutbrugeren

Det er branchens opgave at sikre at netop slutbrugeren får en positiv oplevelse ved brug af ventilationsanlæg med varmegenvinding og ikke oplever generende faktorer, såsom støj og træk. Et varmegenvindingsanlæg skal tjene slutbrugeren i lang tid og skal være lige så driftsikkert som de traditionelle varmeanlæg man kender fra den traditionelle opvarmning.

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

INTERNATIONAL

Copyright © 2018 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.