ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

Frisk luft og høj brandsikkerhed til nyt plejehjem

En ombygget erhvervsbygning i Valby skal fra 2019 danne rammen for et nyt friplejehjem. Det bliver med frisk luft leveret af et Genvex ventilationsanlæg med brandautomatik.

I starten af næste år rykker 48 beboere ind i et flot og indbydende nyt plejehjem, Valby Friplejehjem. Bygherren Danske Diakonhjem genbruger til formålet skallen fra en tidligere erhvervsbygning, mens alle indvendige dele og installationer bliver nye. Der etableres bl.a. decentral ventilation ved hjælp af et nyt, højeffektivt Genvex ventilationsanlæg af typen ECO 190 med indbygget brandautomatik.

Installationen på Valby Friplejehjem udføres af teknikentreprenør GK Danmark. Martin Frederiksen, projektleder i GK Danmark, siger:

”ECO 190 er et fantastisk godt anlæg, der har den klare fordel, at det næsten ikke fylder noget, og servicelemmen er nem at komme til. Det kan dermed placeres både i lofter og under nedhængte lofter i bygninger, hvor der ikke er så stor lofthøjde – hvilket er tilfældet på Valby Friplejehjem. Anlægget passer altså perfekt til behovet her – også fordi det giver mulighed for integreret brandautomatik til at sørge for brandsikre afkastkanaler”.

Fællesskakt til afkastluft

For at spare plads bygges der en fælles skakt til at føre afkastluften op over taget. I hver lejlighed etableres der brand- og røgspjæld, brandtermostat samt automatik for at forhindre en evt. brand i at sprede sig via afkastkanalen. Erik Nergaard, salgskonsulent i Genvex, forklarer:

”Den brandforebyggende løsning er i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og brandnormen, DS 428. Vi har med løsningen gjort det simpelt at udføre den lovpligtige ugentlige selvtest af brandspjæld og brandtermostat samt den årlige kontrol af brandautomatikken”.

Individuelle behov for luft

En af de andre store fordel ved en decentral ventilationsløsning er, at ventilationen ved hjælp af et brugervenligt display kan styres i hver af de 48 lejligheder på plejehjemmet alt efter den enkelte beboers individuelle behov.

Anlæg til alle typer bygninger

ECO 190 har markedets laveste indbygningshøjde på kun 24 cm. Det udmærker sig desuden ved en temperaturvirkningsgrad på op til 94 % samt ventilatorer med energibesparende EC-motorer. Anlægget er optimalt til fx mindre boligejendomme og mindre virksomheder. Til parcelhuse tilbyder Genvex desuden sin model Energy ECO 180, og til større bygninger tilbydes model ECO 375.

Alle kan bo her

Det nye friplejehjem er ejet af Danske Diakonhjem og ikke af kommunen. Det betyder, at alle, uanset hvor i landet de bor, kan søge om en bolig på plejehjemmet, uden at det bliver dyrere – blot de er visiteret til en plejebolig af egen kommune. Hver lejlighed på friplejehjemmet bliver på mellem 35 og 50 kvadratmeter, og der vil være decentral ventilation i alle lejlighederne, som kan styres af lejlighedens beboer.

Læs mere om Genvex Brandautomatik

Yderligere oplysninger: Klaus Kjær, tlf. 7353 2702, Genvex.

Lignende historier

Genvex brandautomatik

Det nye Valby Friplejehjem

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.