PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et anlæg, der ved hjælp af en kredsproces og et egnet kølemiddel, der cirkulerer i et lukket system er i stand til at fungere enten som køle-/fryseanlæg eller som varmeanlæg.

Skal anlægget fungere som køle-/fryseanlæg dimensioneres det til denne opgave og kaldes køleanlæg. Skal anlægget fungere som varmeanlæg dimensioneres det til at løse denne opgave. Der findes også varmepumper, der både kan køle og varme.

Varmepumper flytter varmen og udnytter solens energi

Varmepumper optager varmeenergi fra omgivelserne (varmekilden) ved et lavt temperaturniveau og omsætter denne varmeenergi via kredsprocessen og under tilførelse af drivenergi til varmeenergi ved et højere temperaturniveau, som direkte kan anvendes til opvarmningsformål. Afhængig af temperaturniveau på varmekilden og ønsket temperaturniveau på den leverede varmeenergi, vil mængden af den leverede varmeenergi være 2¼-5 gange større end den tilførte drivenergi.

I Danmark bruger man ofte anvende vedvarende energi som varmekilde til varmepumper i form af solenergi, enten direkte via solpaneler og energifangere eller ved akkumuleret solenergi i udeluft, i de øverste jordlag , i sø, å eller havvand.

Ventilationsanlæg med varmepumper

Der findes forskellige typer ventilationsanlæg, som kombinerer ventilation med varmepumper og giver et komplet og yderst enegieffektivt anlæg til ventilation, varme og afkøling - og sågar også opvarmning af brugsvand.

Ventilationsanlæg med luft-luft varmepumpe

Et ventilationsanlæg med luft-luft varmepumpe kombinerer varmepumpe og ventilationsanlæg i en samlet enhed og kan levere både opvarmning, køling og ventilation.

Opvarmning:

Udsugningsluften fra boligen sendes hen til ventilationsanlægget, som via en modstrømsveksler og en varmeflade tilføjer varme til den friske indblæsningsluft, som sendes ind i boligen.

Køling:

Den friske luft sendes hen til ventilationsanlægget, som via en køleflade fjerner varme fra luften. Den nedkølede luft, som kan være op til 15 grader koldere end udsugningsluften, tilføres herefter boligen, mens den overskydende varme blæses ud af boligen sammen med udsugningsluften.

Ventilation:

Anlægget trækker luften fra boligen ud, men inden den blæses ud af boligen, trækkes varmen ud af luften. Varmen bliver herefter tilført den køligere friskluft, så indblæsningstemperaturen i boligen holdes konstant.

Ventilationsanlæg med luft-vand varmepumpe

Et ventilationsanlæg med luft-til-vand varmepumpe kombinerer varmepumpe og ventilationsanlæg i en samlet enhed. En luft-til-vand varmepumpe kan levere både ventilation, varme og opvarmning af brugsvand.

Opvarmning af brugsvand:

Udsugningsluften fra boligen sendes hen til ventilationsanlægget, som via en varmepumpe energieffektivt genvinder overskudsvarmen i udsugningsluften og overfører varmen til brugsvandet som typisk derved varmes op til 55 °C.

Ventilation:

Anlægget trækker luften ud fra boligen således at luftskiftet holdes konstant under alle driftsforhold.

Varme:

Visse anlæg har desuden mulighed for at blæse frisk forvarmet luft ind i boligen, hvis der er tale om et balanceret ventilationsanlæg.


Lignende historier

Ventilationsanlæg med varmepumpe

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 21387649

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.