Hos Genvex arbejder vi løbende på at blive mere ansvarlige som virksomhed - i forhold til både os selv og vores omgivelser. Vi mener nemlig, at det er vigtig at deltage aktivt i samfundet - ikke bare som producent, men også som medskaber af en mere bæredygtig og rummelig fremtid.

Vi anvender de nyeste teknologier til at udvikle vores produkter, så alt hvad vi sender på markedet er bedre, mere energieffektivt og miljøvenligt og lever op til de nyeste krav og standarder på markedet. Vores produktion og bygningsdrift bliver kontinuerligt optimeret, så vi belaster miljøet mindst muligt. Og vi deltager i forskning og innovationsprojekter, som både kommer vores kunder og vores branche til gode.

For at nå i mål med vores ambitioner om bæredygtighed og social ansvarlighed har vi udvalgt seks af FNs 17 verdensmål som fokusområder i vores daglige arbejde: mål 7, 8, 9, 11, 12 og 16. Hvordan vi arbejder med dem - både strategisk og praktisk - kan du blive klogere på her.

Verdensmål 7

7 - Bæredygtig energi

Vores kernefokus i produktudviklingen er, at vores nye produkter ALTID skal være mere energieffektive og miljøvenlige end de, der kom før. Derfor arbejder vi kontinueligt med de nyeste teknologier på markedet, så vores ventilationsanlæg lever op til markedets krav og er med til at fremme bæredygtigt byggeri, hvor vi udnytter varmen i både inde- og udeluften optimalt til at skabe et behageligt indeklima. Vi arbejder også målrettet på, at skabe produkter, som bruger så lidt energi som overhovedet muligt - til gavn for både forbrugerne og miljøet.

Verdensmål 8

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

I vores produktionshaller og i vores administration har vi mennesker ansat med mange forskellige nationaliteter, religion og politisk overbevisning. Vi er altid åbne over for nye typer af ansatte - også dem, som kræver en ekstra indsats fra virksomhedens side, og vi gør alt, hvad vi kan, for at de får en meningsfuld arbejdsdag. Vi arbejder også aktivt for at udvikle og fastholde internationale talenter i Danmark efter end uddannelse, bl.a. gennem et samarbejde med Future Talent Denmark. Det kan du læse mere om her.  Vores produktion ligger i Haderslev og vi sætter en ære i at bibeholde den på dansk jord. Så kan vi nemlig fortsat bidrage til det danske samfund og skabe vækst og arbejdspladser i vores lokalområde.

Verdensmål 9

9 - Industri, innovation og infrastruktur

I vores udviklingsafdeling har vi en række meget erfarne ingeniører og udviklere ansatte, og vi deltager i både forskningsprojekter, bestyrelser og laboratorier, hvor vi er med til at udvikle fremtidens bæredygtige og intelligente løsninger. Vi deltager også aktivt i projekter og intiativer, som kommer hele branchen til gode. Vi er bl.a. deltagere i forskningsprojektet "Supply Chain Resilience", som skal udvikle en model for, hvordan SMV'er styrker deres forsyningskæder, så de bliver mere modstandsdygtige i eventuelle krisesituationer. Og vi har deltaget i Dansk Standards revidering af standarden DS 447, som er et vigtigt redskab i udviklingen af produkter, der lever op til selv de strengeste krav - både nationalt og internationalt.

Verdensmål 11

11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vores produkter er tilpasningsparate til alle typer af boliger, og vi eksporterer til store dele af Europa, hvortil produkterne bliver tilpasset, så kravene og standarderne i de respektive lande overholdes, og så der tages højde for landenes unikke ressurser og infrastruktur. Vi deltager også i innovative projekter, der skal fremme nye bæredygtige bygningsformer, som kan bidrage til fremtidens bæredygtige byer. Vi har bl.a. deltaget i projektet "Clean Tech Block", hvor nyskabende mursten kombineret med ventilation har resulteret i et DGNB-certificeret ultra lavenergihus.

Verdensmål 12

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Vi arbejder løbende på at reducere udledningen af giftstoffer og på at begrænse brugen af skadelige kemikalier. I vores produktionshal har vi skarp kontrol med alt fra materialevalg til rengøring, og vi overholder naturligvis alle gældende lovkrav på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Derfor er vi både kvalitet- og miljøcertificeret gennem DNV-GL. Du kan se vores ISO 9001 og 14001 certifikater her. Vi tilstræber desuden at bruge materialer af den højeste kvalitet, så vores produkter har en lang levetid og derfor ikke skal udskiftes ofte. På den måde undgår vi at bidrage til de hastigt voksende og miljøbelastende affaldsmængder.

Verdensmål 16

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi respekterer al national og international lovgivning og arbejder løbende på at nedkæmpe alle former for korruption. Vi har udarbejdet etiske retningslinjer og vi har skarp intern kontrol med, at lovgivning og vejledning bliver overholdt og fulgt - både nationalt og internationalt.

Miljøvenlige tiltag i vores produktion

Hos Genvex går vi meget op i, at vores produkter kan være med til at vende den negative miljøudvikling. Og vi går også op i, at vores produktion og bygningsdrift belaster miljøet mindst muligt. Vi har derfor indført følgende tiltag:

  • Vi er ISO14001 certificeret og vi opfylder krav fra bekendtgørelse 1064 af 27/05/2021 om energisyn ved at have implementeret en energigennemgang efter ISO50001 afsnit 6.3.
  • Vi har i 2019 investeret i 2 stk. nye kondenserende gaskedler som erstatning for bl.a. et ældre oliefyr og i 2020 i 5 stk. METROAIR L16 luft/vand varmepumper som erstatning for ældre gaskedel. Samtidig har vi nedlagt vores 2,5 m3 store varmtvandsbeholder og erstattet den med 2 stk. Vanvex 260 R+ som i dag leverer varmt vand til toiletter, omklædningsrum og køkken.
  • Vi har tilkoblet et nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, så vi kan sikre, at varmen ikke slipper ud. Igennem hele fabrikken er der i den forbindelse trukket en lang ventilationspose, som sørger for, at frisk luft bliver blæst ind, uden at partiklerne fra arbejdet trænger igennem.
Genvex' varmeanlæg

Det nye ventilationssystem

Velgørende formål 

Vi støtter velgørende formål

Ved siden af vores arbejde for at leve op til FN's verdensmål, og arbejde bæredygtigt og ansvarlig med vores produkter, yder vi økonomisk støtte til sager, som står vores hjerte nært. Derfor støtter vi bl.a. Hjertegaven Haderslev, som gør et vigtigt arbejde i vores lokalområde. Hjertegaven Haderslev sikrer nemlig økonomisk trængte børnefamilier en bedre jul, end de ellers ville have haft råd til. Hvert år modtager mere end 480 familier i lokalområdet hjælp fra Hjertegaven.

Vi støtter også Kræftens Bekæmpelses indsamlingsevent, Stafet for Livet. Stafet For Livet afholdes i byer over hele Danmark fra maj til og med september. Det er en eventrække med fest, farver og ikke mindst kreativ fundraising til fordel for alle berørt af kræft.

Røde Kors Erhvervsklub

Røde Kors Erhvervsklub

Som medlem af Røde Kors’ Erhvervsklub er vi med til at sikre, at Røde Kors kan holde sit løfte om altid at være til stede for sårbare – både her i Danmark og ude i verden, når katastrofen rammer.