PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

PERSONDATA­POLITIK

KVM-Genvex mener, at dine persondata tilhører dig. Vi tilstræber at respektere og behandle dine persondata med passende omhu og når du besøger vores websteder, kan du være sikker på, at dit privatliv respekteres.

Formålet med denne politik er at informere dig om de typer af persondata, vi indsamler, når du bruger et af KVM-Genvex' websteder, og de skridt vi tager, for at beskytte dine persondata.

Denne politik og dens principper gælder for personligt identificerbare oplysninger, vi beder om, og som du giver. Dermed forstås oplysninger, som direkte eller indirekte identificerer dig, f.eks. dit navn, din fysiske adresse, e-mailadresse, IP-adresse eller andre kontaktoplysninger.

Vi tilstræber at behandle persondata, der er tilstrækkelige, relevante og saglige i forhold til det formål, det skal anvendes til. Vi tror på at være transparente omkring de typer af persondata vi indsamler, og årsagen til at vi indsamler dine oplysninger. Vi indsamler og behandler kun persondata, hvor vi har lovlige grunde til det, og som er i overensstemmelse med Persondataforordningen.

På anmodning vil KVM-Genvex give dig yderligere oplysninger om vores behandling og beskyttelse af dine persondata, når du besøger vores websteder eller kommunikerer med os via andre kanaler. Se kontaktdelen nedenfor.

Vi håber, at følgende oplysninger vil hjælpe dig til at træffe en begrundet beslutning om at dele dine persondata med os. Det er din beslutning, om du vil give dine personligt identificerbare oplysninger til os eller ej.

Når du besøger vores websteder og de fleste andre tjenester kræves der ikke personligt identificerbare oplysninger. Vi kan indsamle begrænsede ikke-personligt identificerende oplysninger, som din browser gør tilgængelig, når du besøger et websted. Dette kan være din IP-adresse, browsersprog, geografiske placeringsdata, dato og klokkeslæt og cookies. Vi bruger ikke-persondata til bedre at forstå brugeroplevelsen og interaktionen med webstederne og yderligere at kunne forbedre vores tilbud og tjenester. Vores politik for brug af cookies er tilgængelig her: www.genvex.com/cookies-policy

Hvor mobilapps og/eller Smart Connect Center anvendes, vil følgende oplysninger blive indsamlet og behandlet:

 • Enhedens ID-nummer samt den bruger valgte e-mail som tilknyttes ID-nummer
 • Produktets driftsdata
 • Firmware version og type

Behandlingsoperationer:

 • Opbevaring
 • Registrering
 • Læsning
 • Sletning
 • Opdatering
 • Overførsel

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi vil opbevare dine personoplysninger under udførelsen af tjenesten og i produktets levetid.

Når du ansøger om et job via KVM-Genvex' websted, bliver du automatisk omdirigeret til et eksternt websted. Disse eksterne websteder kan placere deres egne cookies på din computer, indsamle data eller kræve persondata. Hvis du sender persondata til nogen af disse websteder, er dine oplysninger styret af deres privatlivspolitik.

eller opretter forbindelse til os online, kan vi (afhængigt af hvilken kontakt du anmoder om) indsamle følgende personligt identificerbare oplysninger, for eksempel:

 • Kontaktoplysninger; e-mail, adresse, telefon, stilling, firmanavn og sprogpræferencer
 • Begivenhed; møde (herunder feedback om indhold og tjenester ved begivenheder, du deltager i gennem undersøgelser), workshop, messe og andre lignende aktiviteter

Når du kontakter os på sociale platforme, kan vi også indsamle oplysninger, du sender til og fra vores tjenester.

Vi kan også indsamle din præcise placering i realtid ved hjælp af beacon-teknologi, GPS, mobiltelefonmaster, Wi-Fi-signaler og/eller fremtidige teknologier.

Vi kan indsamle oplysninger fra forretningspartnere, fra tredjeparter, der handler på dine vegne, og andre platforme, der hjælper med at levere tjenester. For eksempel kan vi modtage mødedata fra en begivenhedsregistreringsudbyder.

Vi bruger dine personligt identificerbare oplysninger til at give dig de ønskede tjenester og kan sende dig marketing- og kampagnemateriale, der er relevante for dig, herunder invitationer til arrangementer og seminarer, produkt- og serviceydelser, for at holde kontakten og give dig nyheder, opdateringer og andre forretningsmæssige relaterede oplysninger, der er relevante for dig.

Du kan til enhver tid bede os om at slette dine personligt identificerbare oplysninger. Du kontakter os enten på [email protected] eller [email protected] og skriv GDPR i emnefeltet. Du kan også bruge vores webformular.

KVM-Genvex A/S, med hovedkontor i Haderslev, Danmark, er dataansvarlig for persondata indsamlet via vores websted, og som du overlader os. Vi tilstræber altid at overholde GDPR og andre gældende love om databeskyttelse. Har du klager vedrørende vores håndtering af dine personligt identificerbare oplysninger, som ikke kan løses direkte med os, bedes du kontakte Datatilsynet på [email protected].

Afhængigt af hvilke tjenester, du anmoder om fra os, behandler vi kun dine personligt identificerbare oplysninger, hvor vi har et lovligt grundlag til at gøre det. Hvor vi kræver dit samtykke til at indsamle og behandle dine persondata, vil anmodningsformularen blive givet på en klar, specifik og udtrykkelig måde.

Hvis vi har bedt om dit samtykke, kan det til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os, og vi vil ikke længere bruge eller behandle dine personligt identificerbare oplysninger. Du kan kontakte os på [email protected] eller [email protected] og skriv GDPR i emnefeltet. Du kan også bruge vores webformular.

Som hovedregel videregiver eller sælger KVM-Genvex aldrig dine personligt identificerbare oplysninger til andre virksomheder eller enkeltpersoner, medmindre vi har dit samtykke. Vi kan dele sådanne oplysninger under nogen af følgende begrænsede omstændigheder:

Til betroede virksomheder eller personer med det ene formål at behandle din anmodning på vores vegne. Når dette sker, er sådanne parter underlagt aftaler, som kræver, at de kun behandler sådanne oplysninger på vores vejledning og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og passende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Hvor vi er påkrævet ved lov eller har god tro til at tro, at adgang, bevarelse eller videregivelse af sådanne oplysninger er rimeligt nødvendigt for at beskytte KVM-Genvex' rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets brugere eller offentligheden.

Vi kan gemme og behandle persondata indsamlet på vores websted i ethvert land, hvor KVM-Genvex eller vores hosting-udbydere opretholder faciliteter. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du overførsel af dine oplysninger blandt disse faciliteter, herunder dem, der ligger uden for dit land.

Vi tilstræber at indføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang og andre ulovlige former for behandling. Vi tilstræber at sikre, at sikkerhedsniveauet og de foranstaltninger, der er vedtaget for at beskytte dine persondata, er passende for de risici, der fremgår af arten og brugen af dine persondata.

Vi begrænser adgangen til dine persondata til vores medarbejdere og leverandører, som har brug for oplysningerne for at behandle dem på vores vegne, og som er kontraktmæssigt forpligtet til at holde dine persondata sikre og fortrolige.

Hvor vi behandler dine persondata, tilstræber vi at sikre, at de er korrekte og opdaterede. Vi vil søge at slette eller rette persondata, der er unøjagtige eller ufuldstændige. Hvis du har brug for at opdatere eller rette dine personligt identificerbare oplysninger, bedes du kontakte enten [email protected] eller [email protected] og skriv GDPR i emnefeltet. Du kan også bruge vores webformular, som du finder link til nederst på denne side.

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er skitseret i denne politik eller de formål, som du ellers er blevet informeret om. Vi bevarer dine oplysninger så længe som tilladt under gældende retsligt grundlag, hvorefter de bliver slettet.

Hvis vores retslige grundlag er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvor du har udnyttet din ret til at tilbagekalde dit samtykke, kan vi blive pålagt at opbevare dine personligt identificerbare oplysninger i en bestemt periode, så vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare os i juridiske tvister under visse omstændigheder. Dette gør du ved at kontakte os enten via [email protected] eller [email protected] og skriv GDPR i emnefeltet. Du kan også bruge vores webformular.

Tjenester kan omfatte links til andre websteder, hvis privatlivspraksis adskiller sig fra vores. Disse eksterne websteder kan placere deres egne cookies på din computer, indsamle data eller kræve persondata. Hvis du sender persondata til nogen af disse websteder, er dine oplysninger styret af deres privatlivspolitik. KVM-Genvex udøver ingen kontrol eller påtager sig noget ansvar for disse websteder, og vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse privatlivspolitikken for ethvert websted, du besøger.

Da vi behandler dine persondata, kan du udøve visse rettigheder under særlige omstændigheder.

I forbindelse med dine persondata kan du anmode om at:

 • Få adgang til dine persondata (anmodning om adgang for dataemne)
 • Rette dine personline oplysninger
 • Slette dine personline oplysninger
 • Begrænse behandlingen af dine personline oplysninger
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personline oplysninger
 • Tilbagekalde dit samtykke

Alle anmodninger skal være skriftlige og skal underskrives af dig og indeholde oplysninger om navn, adresse og helst din e-mailadresse for at bekræfte din identitet. Hvis den gældende lovgivning indeholder et administrativt gebyr for at imødekomme en sådan anmodning (herunder overfladiske eller overdrevne anmodninger), kan et sådant gebyr opkræves af KVM-Genvex.

Alle gyldige anmodninger vil blive behandlet på en hurtig og korrekt måde, og vi vil svare inden for 30 dage efter modtagelsen af din anmodning.

Indsend din anmodning til [email protected] eller [email protected] og skriv GDPR i emnefeltet. Du kan også bruge vores webformular.

Hvis din anmodning er blevet afvist af de anførte grunde, kan du indgive en klage til de lokale databeskyttelsesmyndigheder i jurisdiktionen for det kontor, hvor tjenesterne leveres.

KVM-Genvex forbeholder sig ret til at ændre denne politik fra tid til anden. Vi forventer, at de fleste sådanne ændringer er mindre, men der kan være ændringer, der er mere betydningsfulde. Datoen for den sidste ændring er angivet i slutningen af dette dokument.

Vi vil udgive disse ændringer på denne side, og vi vil også give en mere fremtrædende meddelelse, hvis ændringerne er betydelige. Hver version vil blive noteret øverst på siden. Tidligere versioner af denne privatlivspolitik vil blive gemt i et arkiv.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os når som helst på enten [email protected] eller [email protected] og skriv GDPR i emnefeltet. Du kan også bruge vores webformular.

Denne politik blev offentliggjort den 25. maj 2018 og senest tilrettet i juni 2023.

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 21387649

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.