Moxie – kombineret fjernvarme- og ventilationsløsning

Moxie er en kombineret fjernvarme- og ventilationsunit – kendetegnet ved varmegenvinding med en højeffektiv rotorveksler og et fjernvarmemodul med lavt varmetab og høj ydelse. Den roterende veksler har en temperaturgenvindingsgrad på op til 86 % samt ventilatorer med energibesparende EC-motorer. Fjernvarmeunitten kan via gennemstrømningsvandvarmer-princippet levere op til 37 kW brugsvand kontinuert samt 13 kW rumvarme.

Moxie leveres enten med System 4 Slimline eller System 6 Slimline fjernvarmemodul, afhængigt af fjernvarmeværkets krav.

Moxie kan anvendes til såvel små lejligheder som større enfamilieboliger på op til 300 m2 – hvor der er behov for en kompakt all-in-one løsning til både ventilation, rumvarme og varmt brugsvand.

Anvendelse af Moxie

Moxie anvender en roterende varmeveksler med sorptionsteknologi, hvorved fugten fra fraluften kan genvindes og efter behov øger fugten på tilluften, hvilket kan være en stor fordel f.eks. om vinteren.

Fjernvarmemodulet og ventilationsunitten styres via en fælles styringsplatform Optima 270. Moxie kan efter indregulering anvendes uden betjeningspanel og betjenes via app-styring, når anlægget er tilsluttet internet. For adgang til alle reguleringsparametre kan der tilsluttes et Optima Touch betjeningspanel via det udvendige tilslutningsstik.

Fordele ved Moxie

Moxie skiller sig ud ved at være særligt energioptimeret og tilpasset de skrappe krav i BR18 lavenergiklasse. Derudover udmærker Moxie sig ved følgende vigtige fordele:

  • Effektiv varmegenvinding – helt op til 86 % af varmen fra fraluften.
  • Høj ydelse – leverer op til 37 kW brugsvand kontinuerligt og 13 kW rumvarme.
  • Intelligent styring – innovativ Optima 270-styring med internetopkobling som standard.
  • Vejrkompensering – der anvendes en indbygget friskluftsføler til at tilpasse fremløbstemperaturen til varmesystemet i henhold til DS469.
  • Fugtregulering – anvender sorptionsteknologi til at genvinde fugt fra fraluften og forbedre tilluften.
  • Fleksibel installation – kan konfigureres til at tilføre tilluft fra både højre og venstre side og kræver ikke kondensafløb.
  • Energioptimeret – designet til at opfylde de strenge krav i BR18 lavenergiklasse.
  • Passiv køling – kan bruge udeluft til passiv køling ved hjælp af rotorstop.
  • Modulerende eftervarmeflade – sikrer, at tilluften altid opretholder en behagelig temperatur under alle forhold.

Ny Optima 270-styring

Moxie leveres med vores nye Optima 270-styring, som har en række moderne og innovative funktioner. Optima 270 giver bl.a. mulighed for fugt- og behovsstyring, hvormed man kan styre luftmængden efter den aktuelle rumbelastning for fugt og/eller CO2. CO2-sensorer er tilbehør.

Optima 270 har desuden som standard internettilslutning, som kan bruges til både appstyring og fjernovervågning af ventilationsanlægget og fjernvarmeunitten

Betjeningspanel til Optima 270 fås i to forskellige udgaver: en simpel udgave – Optima Basic – og en mere avanceret udgave – Optima Touch. Bemærk, at betjeningspanel sælges separat.

Tilbehør til Moxie

Moxie anvender som standard den indbyggede friskluftsføler til vejrkompensering af fremløbstemperaturen til varmeanlægget i henhold til DS469. Der kan dog tilsluttes en ekstern udeføler, såfremt det måtte ønskes.

Luftmængde på ca. 330 ved 100 PA

Moxie

Varmegenvindingsgrad

Op til 86 %