PREMIUM PREHEAT-serien

Premium Preheat 250, 250 XL, 300, 300 XL og 500

Ventilations­anlæg med luft-luft varmepumpe

Premium Preheat-serien er ventilationsanlæg med luft-luft varmepumpe, som er udstyret med følgende: aluminiumsveksler, varmepumpe med kølefunktion, forvarmeflade integreret i ventilationsanlægget, indblæsnings- og udsugningsventilator, indblæsningsfilter F7, udsugningsfilter G4 samt komplet Optima 301 styring med betjeningspanel.

Anvendelse af Premium Preheat ventilationsanlæg

Premium Preheat anvendes i boliger, hvor der ønskes en kombination af ventilation og tilførsel af varme eller køling via indblæsningsluften. Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i veksleren – varme genindvundet fra udsugningsluften. Dernæst tilføres luften yderligere varme fra varmepumpen, som derved giver et varmebidrag til opvarmning af boligen. Ønskes det, at luften tilføres køling i stedet for, er dette også muligt. Indblæsningsfilteret sikrer, at smuds og pollen ikke bliver ført med ind i boligen.

Fem forskellige modeller

Premium Preheat fås i fem forskellige modeller, som hver især passer til forskellige størrelser bygninger og har forskellig luftmængde. Alle fem modeller lever op til kravene i BR18 lavenergiklassen og kan leveres i enten højre- eller venstrevendt version.

Premium Preheat 250: Luftmængde på ca. 350 m³/h ved 100 PA

Premium Preheat 250 XL: Luftmængde på ca. 470 m³/h ved 100 PA

Premium Preheat 300: Luftmængde på ca. 400 m³/h ved 100 PA

Premium Preheat 300 XL: Luftmængde på ca. 510 m³/h ved 100 PA

Premium Preheat 500: Luftmængde på ca. 650 m³/h ved 100 PA

Varmegenvindingsgrad

Op til 96%
Premium Preheat-serien