Meny

GE Energy 2 ventilations­anlæg

GE Energy 2 aggregaterne er opbygget med en effektiv modstrømsvarmeveksler, der har en varmegenvindingsgrad på op til 95%. Ventilationen sker vha. energibesparende indblæsnings- og udsugningsventilatorer med bagudkrummede skovle og EC-motorer. og ventilatorer med bagudkrummede skovle, der trækkes af nye energibesparende EC-motorer.

Anvendelse af GE Energy 2 ventilationsanlæg

GE Energy 2 anvendes som ventilationsanlæg i boliger, hvor der lægges vægt på en høj varmegenvindingsgrad og et lavt energiforbrug. GE Energy 2 kan anvendes til boliger op til ca. 300 m² ved et luftskifte på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal under forudsætning af, at der ikke foreligger krav om overholdelse af max. strømforbrug. Er der krav om overholdelse af et specifikt elforbrug på 1000 J/m² (BR 2018), kan anlægget yde en maks. luftmængde på ca. 300 m³/h ved et eksternt tryktab på ca. 70 Pa (F7/G4) hhv. 90 Pa (G4/G4). Grundet en høj isoleringsgrad kan det installeres udenfor klimaskærmen i tørre miljøer ned til -10 °C.

Fordele ved GE Energy 2

  • Overholder bygningsreglementet 2018 til huse på op til 200 m2
  • Opfylder SEL800 ved 250 m3/h og 100 Pa ekstern tryk til rådighed
  • Velegnet til koldt tagrum

Varianter af GE Energy 2 ventilationsanlæg

GE Energy 2 med bypass leveres enten i en højre- eller venstre-vendt version.

OP TIL 95%

Energimærke A

Ventilation

Varmt Vand

Opvarmning

Aktiv Køling

Lignende produkter

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

INTERNATIONAL

Copyright © 2018 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.