Indregulering - få det gjort ordentligt!

Indregulering er – kort fortalt – en måling af luftmængden og justering af denne i de enkelte rum i boligen. Og det er vigtigt af flere grunde. En korrekt indregulering sikrer nemlig, at ventilationsanlægget kører så effektivt som muligt, at det ikke støjer, og at indeklimaet altid er perfekt.

Men udover drift og komfort er der faktisk også lovkrav til luftskiftet i boligen, der skal overholdes. Bygningsreglementet stiller skarpe krav til luftmængden alt efter hvilken type rum, der er tale om. I fx et køkken skal udsugningen kunne fjerne 20 liter luft i sekundet og på et badeværelse 15 liter i sekundet. Der stilles også krav til indblæsning af luft i boligen, som skal være mindst 0,30 liter i sekundet pr. etageareal. Samtidig skal der være et lille undertryk mellem 3-5 % for at undgå, at fugt trænger ind i bygningsmassen.

Hvordan foregår en indregulering?

I denne film kan du se, hvordan en indregulering foregår.

Når din installatør foretager en indregulering, starter han med at lave en konkret udregning af den krævede luftmængde for boligens areal ud fra kravene i bygningsreglementet. Derefter foretager han en måling af luftgennemstrømningen fra indblæsnings- og udsugningsventilerne i boligens enkelte rum med en såkaldt flowmåler. Efter at have målt luftstrømmen i alle rum sammenligner han målingerne med de udregninger, han har foretaget, såvel som de ovenstående krav i bygningsreglementet. Derefter kan han justere luftstrømmene fra indblæsnings- og udsugningsventiler, så luftmængden bliver korrekt i de individuelle rum og boligen som helhed. I filmen her på siden kan du se, hvordan en indregulering foretages i praksis.

En indregulering skal foretages af en professionel

En indregulering er altså ikke helt ligetil og bør derfor altid udføres af en professionel, som har det rigtige udstyr, kender krav og regler og kan foretage de korrekte beregninger. Et ventilationsanlæg skal naturligvis indreguleres, når det er nyinstalleret, men det er også en rigtig god idé at få det gjort igen, hvis du fx bygger til eller bygger om. Ændrer du i bygningens eller rummenes størrelse, kan det nemlig have stor betydning for, hvordan luftmængden skal indstilles for at ventilationsanlægget overholder de formelle krav – og kører optimalt.

Får du installeret et ventilationsanlæg fra Genvex via en af vores forhandlere, er en indregulering som hovedregel en del af pakken. Hvis du ønsker at få foretaget en indregulering af et nyt eller eksisterende anlæg, kan du med fordel kontakte en af Genvex’ servicepartnere, som har mange års erfaring med indregulering af Genvex-anlæg. Du kan bestille en indregulering hos en Genvex-servicepartner her.