Nye regler åbner døren for en endnu mere driftssikker installation

Ifølge nye regler i Bygningsreglementet BR18 er det nu muligt at reducere luftskiftet fra 0,3 til 0,15 liter/sekund pr. m3 under bestemte CO2- og fugtforhold. Det åbner op for nedsat drift og dermed mindre slid på komponenterne.

Et nyt år byder som altid på nye muligheder for at forbedre installationer af ventilationsanlæg, og 2022 er ingen undtagelse. De nye regler i BR18 gør det muligt at foretage tilpassede løsninger, som kan gøre Genvex-anlæggene endnu mere driftssikre, da de kan tilpasses antallet af personer i boligen på et givent tidspunkt. Dette udføres via CO2- og fugtsensorer, der måler niveauer i de respektive rum i boligen og sender signal til anlægget om at øge eller sænke luftmængden – CO2- og fugtsensorer, som Genvex tilbyder som tilbehør til alle anlæg med Optima 270-styringen samt Combi 185 BP. Helt konkret er det her fra 1. januar 2022 blevet muligt at reducere luftskiftet fra 0,3 til 0,15 liter/sekund pr. m2, når der ikke befinder sig personer i boligen.

Den danske klimalov dikterer, at vi i Danmark skal reducere vores CO2-udledning med 70 % frem mod 2030, og de sidste 25 år har Bygningsreglement dikteret et kontinuert luftskifte på en halv gang i timen. De nye regler vækker begejstring hos produktchef Christen Lautrup, som beskriver dem som ”et vigtigt skridt på vejen mod at opnå målsætningen omkring CO2-reduktion”.

Paragraftegn på bord

Hvordan virker fugt- og CO2-sensorerne?

Fugt- og CO2-sensorerne placeres i de forskellige rum i boligen. Her måler de respektivt fugt- og CO2-niveau. Alternativt kan en kombination af en indbygget fugtsensor i ventilationsanlægget og CO2-følere i rummene anvendes. Fugt- og CO2-niveau vil som bekendt typisk stige og falde som en direkte konsekvens af antallet af mennesker i rummet men kan også påvirkes af aktiviteter som madlavning, bad eller fysisk udfoldelse. Fugt- og CO2-sensorerne sender et signal til Genvex A+ Behovsstyringskit, som er koblet til ventilationsanlægget via I/O-modulet. Herfra går signalet videre til Optima 270-styringen og videre ud til Optima Touch-displayet. Fra dette avancerede display kan niveauer indstilles til ”automatisk” eller justeres manuelt, så man opnår en optimal drift på anlægget ud fra antallet af personer i boligen og deres aktivitetsniveau.

Fordele for dig og din kunde

Med både fugt- og CO2-sensor koblet op i samme installation, har man ifølge de nye regler mulighed for at reducere luftskiftet og dermed opnå en bedre drift. En installation med bedre drift er lig med en installation med lavere forbrug af strøm og dermed også mindre krav til service og vedligehold, samt en øget levetid på filtre og ventilatorer. Levetiden af et standardfilter, som normalt anbefales udskiftet hver sjette måned, vil blive forlænget. Derudover vil en reduceret belastning på ventilatorerne reducere slitage på kuglelejer og følgeligt give en øget levetid på denne komponent.
På denne måde vil du altså som installatør kunne spare dig selv for unødigt mange ture ud til kunden for at justere og reparere. Med den i forvejen høje kvalitet, som Genvex tilbyder, kan du altså forvente et anlæg, som vil holde i mange år frem. Fra slutkundens synspunkt vil de nye regler desuden være med til at reducere strømregningen, hvilket også kan være værd at understrege ved afgivning af tilbud.

Vil du vide mere om Genvex A+ Behovsstyringskit samt fugt- og CO2-sensorerne fra Genvex kan du læse mere her.