PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

Ny udgave af DS 447 - Dansk Standard for ventilation

Dansk Standard for ventilation i bygninger er netop udkommet i en ny udgave, som bl.a. er blevet opdateret og revideret med nye, tidssvarende referencer til europæiske direktiver (herunder ECOdesign) og standarder. Den opdaterede udgave tager også højde for den tekniske udvikling på området og de nye krav i BR18 og Ecodesign.

De nye krav i standarden omfatter forhold, der vedrører alle faser i byggeriet – herunder projektering, udførelse, aflevering, service, drift og vedligehold. Standarden stiller også en lang række produktkrav og krav til dokumentation og instruktion.

Den reviderede standard er også tilpasset, så den i så høj grad som muligt læner sig op ad de europæiske CEN-standarder, der anvendes i 34 medlemslande. Der er desuden inkluderet nye teknologier som fx mikroventilation og entalpivarmevekslere. Og et helt nyt afsnit omkring ventilation og smittespredning gør standarden endnu mere aktuel i forhold til den igangværende corona-pandemi.

Genvex er medlem af det udvalg hos Dansk Standard, som har stået for revideringen af DS 447. Vores produktchef Christen Lautrup var også blandt talerne på Dansk Standards temamøde d. 21. januar, hvor han uddybede ændringerne i den del af standarden, der omhandler boligventilation.

Du kan se hele Dansk Standards temamøde online i videoen til højre og rekvirere den reviderede udgave af standarden her.

Lignende historier

Temamøde-Dansk Standard

Se hele Dansk Standards temamøde her.

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 21387649

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.