Energimærker og ventilationsanlæg

I denne artikel vil vi fortælle dig om baggrunden for, hvorfor du i dag kan finde et energimærke på dit ventilationsanlæg. Vi vil dykke ned i, hvad de forskellige oplysninger på energimærket rent faktisk betyder. Og så vil vi afsløre, hvorfor vi hos Genvex kan bryste os af et særligt højt energimærke.

Historien bag energimærkningsordningen

ECO-design

Året 2009 kan ses som startskuddet til, at du i dag kan finde et energimærke på dit ventilationsanlæg. Her stiller EU med Ecodesign-direktivet nemlig en række væsentlige mindstekrav for både energieffektivitet, miljøforhold, funktionsevne og kvalitet for energirelaterede produkter, der sælges i Danmark. Med direktivet er hensigten at begrænse EU-landenes energiforbrug og klimapåvirkning ved at skabe større gennemsigtighed – og krav – til produkters egenskaber.

Tablet som viser energimærkningsdata

Ecodesign-direktivet har blandt andet medført, at vi hos Genvex nu skal udarbejde teknisk ECO-design dokumentation, der skal være offentligt tilgængeligt og indeholde performance data om ventilationsanlæggene. Ecodesign gælder i dag alle ventilationsanlæg, der sælges og anvendes i Europa.

Vil du vide mere om Ecodesign, kan du læse mere på Energistyrelsen hjemmeside www.ens.dk

Energimærkning

Nogle år senere – i 2017 – fik EU en ny idé: Udover at pålægge krav til producenten omkring produkters miljøbelastningsniveau, energieffektivitet og funktionsevne, blev det nu også et krav at disse oplysninger skulle synliggøres for forbrugeren. Og således kunne vi byde velkommen til Energimærkningsordningen. Med Energimærkningen er det blevet muligt for både rådgivere og forbrugere at vælge produkter med et lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger ud fra et mere oplyst grundlag. Energimærkningen har haft den betydning, at al salgs- og markedsføringsmateriale for energirelaterede produkter – herunder ventilationsanlæg – nu skal være ledsaget af et energimærke efter skalaen G til A+. Mærkningen af de enkelte produkter følger standardberegningsmetoder og måleopstillinger.

Du kan læse mere om reglerne for energimærkning på Energistyrelsen hjemmeside www.ens.dk.

Undtagelser til reglerne

Der findes nogle få produkter, der er undtaget loven om energimærkning. Dette inkluderer større ventilationsanlæg, der klassificeres som værende beregnet til andet end boliger (non-residential ventilation unit). Disse skal dog fortsat have et offentligt tilgængeligt teknisk datablad med baggrundsdata og måleværdier på produktet. Alle Genvex ventilationsanlæg er klassificeret som boligventilationsanlæg og er derfor forsynet med et energimærke.

Forklaring energimærke

Energimærke, hvad for noget?

Lad os nu kigge på, hvad de enkelte oplysninger på dit energimærket rent faktisk betyder. Der er mange, som forveksler ”Energimærke” med ”Energiklasse”, så lad os lige først slå fast, hvad der er hvad: et energimærke er det klistermærke, som følger med dit ventilationsanlæg, hvorpå der står en masse forskellige oplysninger. En af disse er anlæggets energiklasse, som er en samlet betragtning af anlæggets effektivitet baseret på varmegenvinding, strømforbrug og styring, og som rangerer på en skala fra A+ til G. De mest energieffektive anlæg er mærket med ”A+”, mens de mindst effektive får mærket ”G”. Du kan se et eksempel på et energimærke her, hvor energiklassen er markeret.

Ekstra info: Energimærket kontrolleres af Energistyrelsen, som sikrer, at alle gældende krav overholdes.

Lydniveau

I dette felt er angivet et antal decibel med a-vægtning, der angiver en reduktion svarende til ørets opfattelse af lyd (dB (A)). I henhold til ECO-design, angives lydeffektniveauet fra anlægget i 0 meters afstand og målt ved en reference luftmængde.
Som tommelfingerregel kan man sige, at et køleskab ligger på omkring 40 dB. Ventilationsanlæggets samlede lydniveau er i høj grad afhængigt af luftmængden – hvor en stigende luftmængde giver anledning til højere lydniveau. Under normale omstændigheder, hvor ventilationsanlæggets placering, lyddæmpning og installationsforhold er gennemtænkt, vil lydniveauet i praksis ikke være et problem.

Maksimal volumenstrøm

Den maksimale volumenstrøm viser den maksimale luftmængde, anlægget kan udskifte, eller sagt med andre ord; det maksimale antal m³, som anlægget kan ventilere i timen. Luftmængden deklareres ved et modtryk i kanalsystemet på 100 pascal.
I praksis vil anlæggets evne til at ventilere afhænge af en masse forskellige faktorer, som for eksempel kanalsystemets tryktab. Luftmængden angivet på energimærket er baseret på en standardiseret måling, som gør det muligt at sammenligne forskellige anlæg.

Er du i færd med at undersøge markedet for ventilationsanlæg, skal du altid få en professionel installatør til at beregne, hvilke anlæg, der vil passe til din bolig. Kun på den måde kan du være sikker på, at din bolig og dit anlæg passer sammen. Du kan indhente et uforpligtende tilbud her.

Envejs- eller tovejsanlæg

Den sidste betegnelse på energimærket er en eller to pile, som indikerer, om anlægget både suger ud og blæser ind eller kun en af delene. Genvex-anlæg vil altid være tovejsanlæg, altså anlæg, som har både indblæsning og udsugning. Denne type ventilation kaldes også for balanceret ventilation, fordi de to luftmængder skal være i balance for at opretholde det samme tryk i boligen.

Et tovejsanlæg har den fordel at varmegenvindingen vil være konstant, hvilket sikrer en effektiv varmeveksling. Ligeledes er der mulighed for med tovejsanlægget om sommeren at kunne anvende det indbyggede bypass til natkøling. Det vil sige, at anlægget skal kunne genanvende varmen fra boligen, og udnytte den kølige udeluft om sommeren. På den måde reduceres energiforbruget i boligen, hvilket jo som bekendt er godt for både miljø og pengepung.

Har man sagt A, behøver man ikke nødvendigvis sige B

Et ventilationsanlæg fra Genvex er ikke bare en god og hurtig vej til et optimalt indeklima. Med et ventilationsanlæg fra Genvex gør du også din bolig mere fremtidssikret, så du kan blive en del af den grønne omstilling. I kraft af den høje varmegenvindingsgrad, som ofte er helt oppe på omkring 95 %, bliver varmeforbruget i boligen reduceret, samtidig med at indeklimaet i boligen bliver optimal. Derfor er det måske heller ikke så mærkeligt, at samtlige af Genvex’ ventilationsanlæg har energiklasse A. Det er din garanti for en moderne, energivenlig livsstil.

Sådan opnår ventilationsanlæg fra Genvex deres gode energiklasse

Helt overordnet kan man sige, at et ventilationsanlæg kan være konfigureret til at køre på fire forskellige måder. Denne konfiguration har meget stor betydning for, hvilket energimærke, et ventilationsanlæg kan opnå. De fire muligheder er:

  1. Samme konstante luftmængde hele året
  2. Kalenderstyret, hvor der vil være variationer i luftmængde i forhold til brugstiden
  3. Central behovsstyring via indbygget fugtføler i ventilationsanlægget
  4. Lokal behovsstyring via lokalt placerede indeklimasensorer, fx CO2-sensor.

Er anlægget sat op til at køre samme niveau hele året, vil der være mindre krav til anlæggets elektroniske dele, men der vil også være nogle klare ulemper ved dette. I de kolde og varme perioder af året vil anlægget fortsætte sin standarddrift og derfor ikke tilpasse luftmængden efter det aktuelle behov. Dette vil generelt medføre et øget energiforbrug for at opnå samme luftmængde.

I indstilling 2, hvor anlægget tilpasser sig brugstiden, kan anlægget reducere luftmængden uden for brugstid og øge luftmængde i brugstiden.

Den tredje indstilling er standard for alle Genvex-anlæg. Her er der en fugtføler placeret i ventilationsanlægget, som måler det generelle fugtniveau i boligen og tilpasser indsugning og udblæsning efter dette. På denne måde tilpasser anlægget ventilationen efter både årstid, temperatur og antallet af personer i boligen og deres udledning af fugt. Denne indstilling kaldes også for ”central behovsstyring”.

Den sidste og absolut mest optimale indstilling i forhold til at udnytte energien i boligen og få anlægget til at køre bedst muligt er ”Lokal behovsstyring”. I denne indstilling er der en CO²-føler placeret i boligens opholdsrum, som sender signal til ventilationsanlægget om aktuelt CO2- og fugtniveau. Anlægget tilpasser derefter ind- og udsugning i boligen, så ventilationen optimeres.

”Lokal behovsstyring” kan opnås ved at tilkoble vores behovsstyringskit til dit Genvex-anlæg. Dette er den mest effektive måde at få den bedste energiklasse ud af dit ventilationsanlæg.

Du kan læse mere om behovsstyringskittet her.

Hvordan finder jeg mere viden om ventilationsanlæg og energimærker?

Vil du have uvildig viden, anbefaler vi, at du besøger sparenergi.dk. Siden er drevet af Energistyrelsen – en uafhængig offentlig institution, som hjælper forbrugere i Danmark med at sammenligne produkter på tværs af brancher. Her kan du læse meget mere om energimærkningsordningen og få masser af teknisk viden om målinger, beregninger og økonomi.