Køb af bolig med ventilationsanlæg – det skal du være opmærksom på

Står du foran et boligkøb, og er der installeret et ventilationsanlæg i din kommende bolig? Så er der nogle helt særlige ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil være sikker på, at anlægget virker som det skal.

Hvis du har fundet drømmeboligen, og der er installeret et ventilationsanlæg, er det et stort plus for dig som (kommende) boligejer. For et ventilationsanlæg giver dig nemlig et optimalt indeklima uafhængigt af, hvordan luftfugtighed og temperatur er udendørs og genanvender varmen i boligen, så du ikke taber en masse dyr varme, hvis du åbner vinduerne. Det giver både et lavere energiforbrug og varmeregning.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om det ventilationsanlæg der sidder i boligen nu også er dimensioneret, serviceret og indreguleret ordentligt. Hvis ikke, kan det skabe en række problemer i boligen, som det er sælgers ansvar at få løst.

Her er en liste over de typiske problemer, som en bolig med et misligholdt ventilationsanlæg kan ende ud med samt årsagerne til dem:

Moderne Eurodan-hus
  • Hvis anlægget har kørt med overtryk i boligen, kan det føre til, at der bliver trykket fugt ud i boligens konstruktioner. Det kan føre til råd eller svamp i trækonstruktioner, som igen kan føre til helbredsproblemer som astma og allergi for boligens beboere
  • Hvis anlægget har kørt med undertryk og eventuelt for stort luftskifte, kan det føre til, at konstruktioner i boligen tørrer ud og revner. Det kan samtidig medføre gener som tørre øjne eller tørre slimhinder
  • Anlægget har ikke været indreguleret korrekt, hvilket skaber over- eller undertryk i boligen, hvilket kan have medført ovenstående. Se, hvordan en indregulering foregår her
  • Hvis anlægget har været stoppet over kortere eller længere tid, hvilket kan medføre, at der dannes skimmelsvamp i rørpakken og selve anlægget
  • Anlægget har været justeret af ejerne, som ikke har den nødvendige viden eller kunnen. Det kan betyde, at anlægget er indstillet forkert og derfor måske ikke fungerer korrekt, hvilket kan føre til, at garantien på anlægget bortfalder
  • Anlægget er ikke dimensioneret korrekt og går dermed under normen for det bygningsreglement, som boligen er bygget under. Anlægget overholder med andre ord ikke energirammen

Få fat i de relevante dokumenter

For at sikre dig at, ventilationsanlægget i boligen er fuldt funktionsdygtigt og lovligt, er der en række dokumenter du skal bede sælger om. På den måde kan du sikre dig, at der ikke er uhensigtsmæssigheder og problemer som ovenstående, som du først får øje på, efter handlen er gennemført. De ting, du skal bede om at få udleveret, er:

  • Funktionstest af nyere dato (max 1 år gammel)
  • Indreguleringsrapport af nyere dato (max 1 år gammel)
  • Servicemappe med al dokumentation tilhørende anlægget, herunder serviceeftersyn, som skal være foretaget løbende (gerne en gang om året). Se her, hvordan et servicebesøg foregår.

Det er også en god idé, at du får fat i den rette dokumentation til dit nye anlæg, så du selv er i stand til at holde øje med eventuelle fejl og alarmer. Du kan finde fx manualer og betjeningsvejledninger her.

 

Tekniske tegninger på bord og tablet

Rådfør dig med en fagperson

Funktionstesten som nævnes ovenfor foretages af en fagperson, som tjekker om anlægget fungerer korrekt. Her kan du med fordel kontakte en Genvex-partner, da alle disse er specialister i ventilationsanlæg.

Under funktionstesten vil fagpersonen blandt andet tjekke tilstanden i anlægget og dets komponenter såsom ventilator, bypass og filtre. Helt konkrete funktioner som fugtstyring, temperatursæt og lydniveauer vil også blive testet. Derudover vil fagpersonen tjekke, om rørpakken er i forsvarlig tilstand, lige som vedkommende vil sikre, at de nødvendige informationer er til rådighed for dig som forbruger på displays og anden fjernstyring af anlægget.

Sørg for en ejerskifteforsikring

Det er altid en god idé at have tegnet en ejerskifteforsikring, når du køber ny bolig. En ejerskifteforsikringen dækker nemlig dig som køber mod skjulte skader, fejl og ulovlige installationer, der ikke fremgår af tilstandsrapporten og el-installationsrapporten Har du købt en bolig med et ventilationsanlæg som ikke fungerer korrekt, og har du ingen ejerskifteforsikring, kan du risikere at skulle bruge tusindvis af kroner, som du risikerer at skulle bruge på at rette op på fejl, som i virkeligheden er sælgers ansvar.

Følger du ovenstående gode råd, har du dokumentationen i orden og burde derfor stå væsentligt stærkere end ellers, hvis det skulle ende i en ejerskiftesag.

God fornøjelse med din nye bolig – og dit nye ventilationsanlæg!