Sådan virker et ventilationsanlæg

Kort fortalt kan man sige, at et ventilationsanlægs vigtigste formål er at udskifte luften i boligen, så luftens fugt- og CO²-indhold holdes på et acceptabelt niveau, samtidig med at så meget varme som muligt bevares - med mindst mulig miljøbelastning til følge.

Med det sagt, er der naturligvis stor forskel på, hvor mange m³ luft hvert anlæg kan håndtere, hvor meget varme anlægget kan genanvende, samt om det har ekstra funktioner som for eksempel varmeproduktion ved hjælp af en indbygget varmepumpe eller måske endda muligheden for at producere varmt brugsvand til en indbygget varmtvandsbeholder.

I det følgende vil vi gennemgå anlæggets vigtigste funktioner samt de komponenter, som udfører disse funktioner.

ECO 275 i bryggers

Luftskifte

Luftskifte måles i m3/timen, og for at man kan sammenligne et anlægs evne til at udskifte luften, skal dette måles under standardiserede forhold. Det sikrer, at alle anlæg har samme arbejdsbetingelser, så ingen producenter får urimelige fordele, når de skal markedsføre deres anlæg.

Et eksempel på luftskifte i et Genvex-anlæg kunne være ECO 190 XL, der kan udskifte 310 m³/timen ved 100 PA, mens ECO 400 XL kan udskifte præcis det dobbelte – nemlig op til 620 m³/timen ved 100 PA.

Er du i tvivl om, hvilken størrelse anlæg, du skal vælge, kan du følge anvisningerne i denne guide.

Luftskiftet i boligen er drevet af anlæggets ventilatorer, som du kan se markeret her til højre.

Ventilator i ventilationsanlæg

Varmegenvinding

Varmegenvinding beskriver et anlægs evne til at genbruge varmen fra indeluften. Det beskriver dermed også, i hvor høj grad anlægget kan holde varmen inden for boligens fire vægge, hvilket er godt for både pengepungen og miljøet. De to ovennævnte anlæg kan begge opnå over 90 % varmegenvinding, hvilket langt de fleste af Genvex-anlæggene i øvrigt kan. Det er en af de vigtigste grunde til, at Genvex’ produkter har nogle af de bedste energimærker. Du kan læse mere om varmegenvinding i Genvex’ ventilationsanlæg her.

Varmegenvindingen i anlægget er drevet af anlæggets varmeveksler, som du kan se her.

Der findes grundlæggende fire typer af vekslere; plast-, aluminium-, entalpi- og rotorveksler. Du kan læse meget mere om de fire typer vekslere og hvordan de fungerer her.

Varmeveksler i ventilationsanlæg

Fugtstyring

Et behageligt indeklima er ikke kun afhængigt af varme og frisk luft, men også af fugtniveauet, da et uhensigtsmæssigt niveau kan skade boligen og få konsekvenser for beboernes helbred. For eksempel kan et for højt niveau føre til skimmelsvamp og fremprovokere astma, mens et for lavt niveau kan føre til udtørring af trækonstruktioner og tør hud.

For at kunne måle på fugtniveauet og tilpasse det efter behovet i boligen, indeholder alle Genvex-anlæg en fugtføler, som er placeret, der hvor luften fra boligen (fraluften) suges ud. Den fortæller anlægget, hvor meget fugt, der er i luften og dermed også hvor meget ventilator eller rotorvarmeveksler skal arbejde for at opretholde fugtindholdet i luften på det ønskede niveau. Fugtføleren er placeret, som du kan se her.

Fugtføler i ventilationsanlæg

Køling

I de kolde nordiske lande er et ventilationsanlægs primære og fornemste opgave at holde på varmen, mens luften bliver udskiftet. På trods af det, har de fleste af vores ventilationsanlæg som standard også en smart ekstrafunktion, som giver anlægget mulighed for at udnytte den kølige udeluft til at nedkøle boligen i de varme perioder af året.

Funktionen kaldes for et bypass, og anvender det princip, der kaldes passiv køling. Kølingen giver et mere behageligt sommerindeklima og foregår passivt, det vil sige uden brug af strøm, da der ganske enkelt åbnes op for en klap, som leder luftstrømmen uden om veksleren i anlægget.

Vores Premium Preheat-serie kan producere det, man kalder aktiv køling, da de alle indeholder en luft-luft varmepumpe og en køleflade. Du kan læse mere om Premium Preheat-serien her.

Bypass i ventilationsanlæg

Filtrering

Bor du i nærheden af en skov, en fabrik eller måske endda en tættrafikkeret vej? Ja, så har du nok stiftet et ubehageligt bekendtskab med pollen, sod eller udstødning fra biler. Ingen af delene er noget, vi ønsker i vores indeklima, og for at få filtreret disse partikler ud, inden friskluften rammer anlæggets veksler, er der placeret filtre i anlægget, som sorterer disse ubudne gæster fra.

Da vi naturligvis heller ikke ønsker støv, partikler fra madlavning eller andet utøj fra selve boligen suget ind i veksleren, er der også placeret et filter på udsugningssiden, der hvor fraluften trækkes ud af boligen.
Filtrene findes i forskellige variationer som pollen-, grov- og karbonfilter, og du kan se placeringen af filtrene i anlægget her.

Vil du vide mere om, hvordan et filter er opbygget, og hvilke typer der findes, kan du læse vores artikel om filtre.

Filterplacering i ventilationsanlæg

Sådan foregår luftskifte i et ventilationsanlæg

Et ventilationsanlæg kan som udgangspunkt være enten venstre- eller højrekonfigureret. Det vil sige, at anlægget enten suger luften fra boligen ind fra venstre eller fra højre side. Mange af Genvex- anlæggene kan vendes om, så konfigureringen skifter, og man derfor har friskluften i modsatte side. Dette kan være en stor fordel, når anlægget skal installeres. I forhold til anlæggets ydeevne har det dog intet at sige. Luftskiftet foregår helt overordnet på følgende måde:

1) Den friske udeluft trækkes ved hjælp af anlæggets ventilator ind gennem anlæggets filter, som filtrerer partikler som pollen, sod og støv fra. Derefter fortsætter friskluften ind i veksleren.

2) Den friske udeluft er via en plastiklamel adskilt fra den CO2-holdige og varme indeluft, som anlægget har trukket ud af boligen ved hjælp af ventilatoren i højre side. Varmen overføres nu fra den ene luftstrøm til den anden, uden at de to luftstrømme blandes.

3) Den opvarmede luft blæses nu ind i boligen ved hjælp af anlæggets ventilator.

4) Den CO²-holdige, fugtige og afkølede luft blæses ud af boligen.

Styring

Et ventilationsanlæg kører – når det først er korrekt installeret og indreguleret – langt hen ad vejen af sig selv. Som forbruger eller installatør har du dog også mulighed for at styre nogle forskellige funktioner på anlægget via de to typer af displays, som kan tilsluttes I/O-modulet på anlægget.

Optima Basic

Her er der kun adgang til de basale funktioner i anlægget som ventilatorhastighed, temperatur og fugtniveau. Derudover indikeres eventuelle alarmer eller filterskift via lysdioder i displayet.

Optima Touch

Her er der fuld adgang til alle anlæggets funktioner – herunder den avancerede servicemenu, hvorfra du kan overvåge og justere kritiske funktioner i anlægget.

De to typer af displays er styret af Genvex’ Optima 270-styring. Du kan læse mere om den her.

Optima 270 display

Vil du videre?

Er du interesseret i at vide mere om vores ventilationsanlæg, kan du finde meget mere information i vores store ventilationsguide. Her finder du meget mere viden om anlæggene, deres indbyrdes forskelle, og hvorfor ventilation er så vigtig i nutidens velisolerede boliger.

Er du allerede nu så langt, at du gerne vil have personlig rådgivning og et uforpligtende tilbud på et ventilationsanlæg, kan du gøre det her: bestil tilbud på ventilationsanlæg.