Hvad er en veksler?

Hvis du vil have et energieffektivt ventilationsanlæg, er varmeveksleren af afgørende betydning. Det er nemlig varmeveksleren, der har indflydelse på både temperaturen og fugtniveauet i din bolig.

I denne artikel udforsker vi de forskellige typer af varmevekslere, der findes i Genvex’ ventilationsanlæg. Her vil vi både komme ind på, hvordan de virker, samt hvilke fordele og ulemper, der er ved de forskellige vekslertyper. Før vi taler om vekslere, bliver vi dog først og fremmest nødt til at tale om vekslerens formål - nemlig at lave varmegenvinding fra fraluften i boligen.

Hvad er varmegenvinding?

Varmegenvinding betyder grundlæggende, at når den ”brugte” luft passerer fra boligen og gennem ventilationsanlægget, vil en stor del af varmen fra denne luft blive overført til den friske luft, der bliver suget ind udefra. Denne varme bliver afgivet via en varmeveksler, der
overfører varmen fra den højere indendørstemperatur til den lavere udendørstemperatur.

Du genvinder altså med andre ord den varme, der er blevet dannet i din bolig. Når man genanvender den termiske energi fra den varme luftstrøm, reducerer man opvarmningsbehovet i huset og minimerer trækgener. Og jo højere grad af varmegenvinding, desto mere energieffektivt bliver ventilationsanlægget.

Hvordan virker en varmeveksler?

En varmeveksler virker helt grundlæggende på følgende måde:

Luftstrøm ind 

1. Udeluften trækkes ind i varmeveksleren

Ventilationsanlægget trækker kold, frisk luft udefra og fører den ind i varmeveksleren.

Luftstrømme mødes i veksler

2. Fraluft og udeluft passerer forbi veksleren

Samtidig trækker ventilationsanlægget den CO2-holdige og varme indeluft ud af boligen. Den brugte fraluft og den kolde udeluft passerer nu gennem separate kanaler, adskilt af en varmevekslerflade. Herefter overføres varmen nu fra den ene luftstrøm til den anden, uden at de to luftstrømme blandes.

Varm indeluft blæses ud af anlæg

3. Den opvarmede udeluft kommer ind i boligen

Den opvarmede luft blæses nu ind i boligen ved hjælp af anlæggets ventilator.

Brugt luft blæses ud af boligen

4. Den brugte luft blæses ud af boligen

Den CO²-holdige, fugtige og afkølede luft blæses ud af boligen.

Hvilke typer vekslere findes der?

Alle varmevekslere fungerer grundlæggende på samme måde som beskrevet ovenfor. Der er dog nogle forskelle både i forhold til materialer og komponenter, som kan have indflydelse på bl.a. varmegenvindingen.

Nedenfor kan du se listen over de forskellige typer af varmevekslere samt, hvad deres fordele og ulemper er.

Modstrømsveksler

Modstrømsveksleren er den traditionelle type varmeveksler til ventilationsanlæg. Modstrømsveksleren består af to separate kanaler (én for indkommende udeluft og én for udgående fraluft). De to kanaler er adskilte, så de to luftstrømme ikke blander sig.

Når de to luftstrømme passerer deres respektive kanaler i varmeveksleren, går de i modsatte retninger (deraf navnet). Dette gør, at varmen i den udgående luft overføres til den indkommende friske luft gennem væggene i varmeveksleren – uden at luftstrømmene faktisk blander sig.

Fordele ved en modstrømsveksler

Én af fordelene ved et ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler er energieffektiviteten. Med en modstrømsveksler kan man nemlig få en meget høj varmegenvindingsgrad på mellem 80 og 95 %.

Et ventilationsanlæg som fx Genvex’ ECO 275 har en indbygget højeffektiv modstrømsveksler, med en varmegenvindingsgrad på op til 94 %.
Foruden den høje energieffektivitet, medvirker de adskilte kanaler også til, at risikoen for kontaminering af tilluften med bakterier og lugtgener er minimal.

Ulemper ved en modstrømsveksler

Den typiske modstrømsveksler udført i aluminium eller plast udmærker sig ved den høje varmegenvinding. Ulempen af en høj varmegenvindingsgrad er øget mængde af kondensvand i veksleren. Årsagen til den øgede mængde kondensvand i varmeveksleren skyldes at membranerne (af plast eller aluminium) er uigennemtrængelige for vandmolekyler. Og da der ikke forekommer overførsel af fugt fra fraluft til tilluft, kan det i visse tilfælde give et tørt indeklima i vinterperioden.

Plast eller aluminium?

En modstrømsveksler indeholder en række plader (kaldet lameller), som typisk er fremstillet af enten aluminium eller plastic. Disse lameller er dem, som lagrer og overfører varmeenergien fra den ene luftstrøm til den anden. Der er dog forskellige fordele ved det ene type af materiale fremfor det andet.

Plastveksler

Fordelene ved plastveksleren inkluderer dets lette vægt, der gør dem lettere at installere og håndtere. Desuden er plastvekslere resistente over for korrosion, hvilket kan være en fordel i miljøer med høj luftfugtighed. Med en plastveksler vil man derudover typisk have en 2-4 % højere varmegenvindingsgrad end ved aluminiumveksleren – og altså større besparelser på varmeregningen.

Aluminiumsveksler

Fordelen ved en aluminiumsveksler fremfor en plastveksler er, at aluminiumsvekslere har et lavere tryktab og dermed et lavere energiforbrug til lufttransport. Derudover er aluminiumsveksleren en smule mere resistent mod tilisning end plastveksleren.

Entalpiveksler

En entalpiveksler sørger for, at indeklimaet ikke bliver for tørt. Med denne type veksler kan man nemlig både overføre fugt og temperatur til indblæsningsluften.

Fugten overføres gennem en speciel og patenteret membranteknologi, polymermembran. Med dette materiale får fugt lov at trænge igennem, så du fx i vinterperioder med lav luftfugtighed kan få både varme og en balanceret luftfugtighed i boligen. I traditionelle varmevekslere (som fx modstrømsvekslere) derimod, anvendes i stedet aluminium eller plast, hvor fugten ikke kan trænge igennem.

Fordele ved en entalpiveksler

Én af fordelene ved en entalpiveksler er, at man med membranteknologien både får justeret varme og luftfugtighed i indeluften, hvilket giver et mere komfortabelt og sundt indeklima.

Se mere om entalpiveksleren i denne film.

Derudover er entalpivekslermembranen hygiejnecertificeret og resistent mod skimmel- og bakterievækst. Derfor er det kun temperatur og fugt, som overføres til indblæsningsluften – mens bakterier og andre typer partikler ikke kan overføres gennem membranen. Det kan bl.a reducere risikoen for skimmelvækst og andre relaterede problemer.

Ulemper ved en entalpiveksler

Selvom der er mange fordele ved en entalpiveksler, er der dog forhold, hvor en traditionel varmeveksler, fx en rotor- eller modstrømsveksler er mere hensigtsmæssig.
Entalpiveksleren er ideel til koldere og tørrere klimatiske forhold, hvor man ønsker at bevare så meget luftfugtighed som muligt. Modsat vil entalpiveksleren ikke være ideel til boliger med et højt, konstant fugtigt indeklima. Det skyldes at veksleren her vil hjælpe med at fastholde den fugtighed, som du i dette tilfælde egentlig ønsker at begrænse.

Det er vigtigt at bemærke, at man med entalpivarmeveksleren typisk vil have en lavere varmegenvindingsgrad end ved plast eller aluminium. Til gengæld er den mere modstandsdygtig over for frost.

Rotorveksler

Nogle af de udfordringer, der er med både modstrømsveksleren og entalpiveksleren, kan begrænses med en rotorveksler. Rotorveksleren giver nemlig både en kontrolleret fugtgenvinding og en høj varmegenvindingsgrad.

Hvor modstrømsveksleren er lavet af en kassette af alu- eller plastlameller, og entalpiveksleren er lavet af en kassette af polymerlameller, består rotorveksleren af et roterende aluminiumshjul. Dette hjul har et stort antal af små kanaler, der tillader luftstrømmen at passere igennem. Når hjulet roterer, passerer udsugningsluften gennem den ene side af kanalerne i hjulet, hvorefter varmen absorberes af aluminiumsmaterialet. Herefter roterer hjulet en halv omgang og den absorberede varme afgives nu til den friske udeluft. Den proces gentages kontinuerligt.

Fordele ved en rotorveksler

Fordelen ved en rotorveksler er, at den er beklædt med en særlig hygroskopisk overflade, der gør den ekstra god til at genvinde både fugt og fastholde en høj varmegenvindingsgrad, der kun ligger marginalt under modstrømsvekslerens. Samtidig kan man ved at ændre rotorens omdrejningstal opnå en kontrolleret fugt- og varmegenvinding.

En anden fordel ved rotorveksleren er, at den har et mindre behov for afisning i forhold til modstrømsveksleren, fordi der ikke ophober sig samme mængde af kondensvand.

Rotorveksleren kan – modsat modstrømsveksleren - opretholde en konstant luftstrøm uden brug af el, mens du afiser. Dette er ikke muligt med en modstrømsveksler, som kræver enten tilførsel af strøm eller et ubalanceret luftskifte, hvor der bliver blæst mere luft ind, end der bliver suget ud eller omvendt.

Ulemper ved en rotorveksler

Rotorvekslere indeholder teknisk komplekse komponenter, der kræver præcis styring og vedligeholdelse. De indeholder nemlig – modsat modstrøms- og entalpivekslere - roterende dele, som løbende skal overvåges for slitage og støv, mv., der kan akkumuleres på overfladerne.

En ulempe ved rotorvekslere kan altså derfor være, at det her kan være nødvendigt med regelmæssigt vedligehold, så man på længere sigt undgår både interne lækager eller slitage, som i yderste konsekvens kan føre til effekttab og nedsat varmegenvindingsgrad.

ECO 360 R

ECO 360 R er som standard udstyret med en rotorveksler.

Hos Genvex er det muligt at bestille et årligt serviceabonnement, hvor en fagmand vil tjekke op på, om anlægget kører, som det skal og sørge for, at din rotorveksler er bliver løbende vedligeholdt.

Til trods for disse ulemper er rotorvekslere stadig en effektiv løsning til varme- og fugtoverførsel. Rotorveksleren er bl.a. en vigtig del af vores ventilationsanlæg ECO 360 R, som du kan læse mere om her.

Varmevekslere til enhver opgave

Alle varmevekslere i Genvex’ ventilationsanlæg har bestemte funktioner og materialer, der gør dem ekstra fordelagtige til bestemte opgaver.

Hvis man fx gerne vil have et ventilationsanlæg, der giver den højest mulige varmegenvindingsgrad, kan det derfor være en god idé at kigge på vores passive anlæg i ECO-serien. Flere af disse har nemlig indbygget modstrømsvarmeveksler, der kan give en meget høj varmegenvindingsevne på mellem 80 og 95 %.

Hvis man derudover gerne vil kunne regulere fugtindtaget til sin bolig i de kolde og tørre periode, kan det være en fordel at kigge på vores ventilationsanlæg med enten entalpi- eller rotorveksler. Hvis du ønsker et ventilationsanlæg med en rotorveksler, kan du eventuelt overveje ECO 360 R. For alle vores øvrige modeller i ECO-serien er det muligt at få installeret en entalpiveksler.

Det er vigtigt at bemærke, at der foruden den specifikke veksler i vores ventilationsanlæg, også er en masse andre faktorer, der er vigtige at forholde sig til inden, man erhverver sig et ventilationsanlæg fra Genvex. Det er derfor vigtigt, at du forinden har rådført sig med en fagmand, der kan hjælpe dig med at evaluere dine specifikke krav og anbefale det mest egnede ventilationsanlæg til din bolig.