ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

Entalpiveksler

En entalpiveksler udnytter fugten i luften til at opretholde et passende fugtniveau i din bolig. Den kan erstatte en almindelig plast- eller aluminiumsveksler.

Med en speciel og patenteret membranteknologi, kan en entalpivarmeveksler genvinde både fugt og varme – og det kan hjælpe til at stabilisere fugtindholdet i boligen. Entalpivekslermembranen er hygiejnecertificeret og resistent mod skimmel- og bakterievækst. Derfor er det kun temperatur og fugt, som overføres til indblæsningsluften – mens bakterier og andre typer partikler ikke kan overføres gennem membranen.

Fordele ved en entalpiveksler

  • Ventilationsanlæg med høj temperaturvirkningsgrad, kan der under visse omstændigheder dannes kondensvand i modstrømsvarmeveksleren, som skal ledes væk. Med en entalpiveksler er det ikke nødvendigt at skulle lede kondensvand væk, da den netop optager og udnytter kondensen (fugten) i luften.
  • I vinterperioden – hvor udetemperaturen er lav, og hvor luften kun kan indeholde en lille mængde vand, vil en efteropvarmning af indblæsningsluften Med en entalpiveksler sikre, at den luft, som føres ind i boligen har en tilstrækkelig høj luftfugtighed. Det forhindres gener som tørre slimhinder, øget risiko for statisk elektricitet og - i svære tilfælde - risiko for udtørring af trækonstruktioner i boligen pga for lav luftfugtighed.
  • I sommerperioden, hvor indetemperaturen og fugtindholdet i boligen er lavere end udetemperaturen, kan en entalpiveksler hjælpe med at opretholde et komfortabelt indeklima, da den minimerer overførsel af den fugtige luft udendørs til indeluften.
  • Entalpiveksleren danner ikke kondensvand i samme omfang som en plast- eller aluminiumsmodstrømsveksler, og i særlige tilfælde kan kondensafløbet endda undværes. Genvex anbefaler dog som udgangspunkt, at man monterer en kondensvandsniveauvagt og en forvarmeflade – som kan tilvælges de fleste Genvex-anlæg

Ved valg af entalpiveksleren som varmegenvinder, skal du være opmærksom på temperaturgenvindingseffektivitet og kravene i bygningsreglementet.

Lignende historier

Få bugt med fugten Genvex

Entalpiveksleren

Sådan virker entalpiveksleren

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 21387649

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.