ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

ECO 400 - ekstremt energioptimeret

ECO 400 har et varmetab, der er op til 50 % lavere end tilsvarende anlæg!

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

Entalpiveksler

En entalpiveksler udnytter fugten i luften til at opretholde et passende fugtniveau i din bolig. Den kan erstatte en almindelig plast- eller aluminiumsveksler.

En entalpivarmeveksler vil på baggrund af den specielle og patenterede membranteknologi kunne genvinde både fugt og varme – som kan medvirke positivt til at stabilisere fugtindholdet i boligen. Entalpivekslermembranen er desuden hygiejnecertificeret og er resistent mod skimmel- og bakterievækst, og sikrer ligeledes, at kun temperatur og fugt overføres til indblæsningsluften – mens baktierier og vira ikke overføres gennem membranen.
En entalpiveksler har flere fordele:

  • Som følge af den høje temperaturvirkningsgrad vil ventilationsanlægget under visse forudsætninger danne kondensvand i modstrømsvarmeveksleren, som skal ledes væk. Der vil således skulle træffes foranstaltninger som leder kondensvand væk på effektiv vis. Med en entalpiveksler er dette ikke nødvendigt, da den netop optager og udnytter kondensen (fugten) i luften.
  • I vinterperioden – hvor udetemperaturen er lav, og hvor luften kun kan indeholde en lille mængde vand, vil en efteropvarmning af indblæsningsluften via en entalpiveksler sikre, at den luft, som føres ind i boligen har en tilstrækkelig høj luftfugtighed. Dermed forhindres gener som tørre slimhinder, øget risiko for statisk elektricitet og i svære tilfælde risiko for udtørring af trækonstruktioner i boligen som konsekvens af for lav luftfugtighed.
  • I sommerperioden, hvor indetemperaturen og fugtindholdet i boligen er lavere end udetemperatur og fugtindhold – vil en entalpiveksler kunne medvirke til at opretholde et komfortabelt indeklima, da den minimerer overførsel af den fugtige luft udendørs til indeluften.
    Entalpiveksleren danner ikke kondensvand i samme omfang som en plast- eller aluminiumsmodstrømsveksler, og i særlige tilfælde kan kondensafløbet endda undværes. Genvex anbefaler dog som udgangspunkt, at der i sådanne tilfælde monteres en kondensvandsniveauvagt og en forvarmeflade – som kan tilvælges de fleste Genvex-anlæg.

NB. Ved valg af entalpiveksleren som varmegenvinder henledes opmærksomheden på temperaturgenvindingseffektivitet og kravene i bygningsreglementet.

Lignende historier

Få bugt med fugten Genvex

Entalpiveksleren

Sådan virker entalpiveksleren

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 21387649

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.