Høj varmegenvinding og fugtstyring med en rotorveksler

En af de nye features i ventilationsanlægget ECO 360 R fra Genvex er rotorveksleren, som adskiller sig fra den traditionelle modstrømsveksler ved at kunne genvinde fugt uden at ændre på luftmængderne. Læs her om de forskellige typer af vekslere og om, hvorfor rotorveksleren adskiller sig fra de andre.

I mange år var den såkaldte krydsveksler - med en varmegenvindingsgrad på 60 – 65 % - den mest anvendte veksler til boliger på det danske marked. Krydsveksleren er siden blevet afløst af modstrømsveksleren, som har en markant højere varmegenvindingsgrad på 80 – 95 %. Dog er bagdelen ved en modstrømsveksler, at luftstrømmene fra indblæsningsluften og udsugningsluften er 100 % adskilte, og det kan give en for lav luftfugtighed. Bygningsreglementet kræver nemlig, at der skal ventileres med en vis luftmængde, og da modstrømsveksleren ikke kan genvinde fugt, kan boligen især i de kolde perioder blive for tør.

Rotorveksler

Man har senere forsøgt at løse problemet med for tør luft med en såkaldt entalpiveksler, som kan genvinde både fugt og varme. Denne løsning er dog heller ikke optimal, da entalpiveksleren i samme ombæring reducerer varmegenvindingsgraden til mellem 60 og 80 %. Samtidig kan man ikke styre fugtgenvindingen uden at skulle øge/sænke luftmængden.

Løsningen på disse udfordringer er rotorveksleren, som både giver en kontrolleret fugtgenvinding og en høj varmegenvindingsgrad.

Fugtniveau kan styres langt bedre

Rotorveksleren har en særlig hygroskopisk overflade, som kan både genvinde fugt og har en høj varmegenvindingsgrad, der kun ligger marginalt under modstrømsvekslerens. Samtidig får man en kontrolleret fugtgenvinding, uden at skulle ændre på luftmængderne. Rotorveksleren består af en molekyle-sigt, der er konstrueret af et materiale, som kan optage og afgive fugt. Det er omdrejningerne på denne sigt, der afgør, hvor meget fugt, der bliver optaget af udsugningsluften og tilført indblæsningsluften. Inde i selve rotorveksleren er desuden placeret en fugtføler, som sender signal til Optima 270-styringen, hvorfra man så kan indstille det ønskede fugtniveau. Afhængigt af det ønskede fugtniveau vil rotorveksleren køre op og ned i omdrejninger ud fra det målte fugtniveau:

For lavt fugtniveau: rotorveksleren kører op i omdrejninger

Før højt fugtniveau: rotorveksleren kører ned i omdrejninger

En anden fordel ved rotorveksleren er, at den har et mindre behov for afisning i forhold til modstrømsveksleren, fordi der ikke ophober sig samme mængde af kondensvand. Rotorveksleren kan – modsat modstrømsveksleren - opretholde en konstant luftstrøm uden brug af el, mens du afiser. Dette er ikke muligt med en modstrømsveksler, som kræver enten tilførsel af strøm eller et ubalanceret luftskifte, hvor der bliver blæst mere luft ind, end der bliver suget ud eller omvendt.

ECO 360 R

Har ikke rigtigt vundet danskernes hjerter – endnu

I Skandinavien er rotorveksleren generelt populær. I Norge, Sverige og Finland bruger man stort set kun rotorveksler, fordi den er bedre til at modstå de kolde klimaer, blandt andet i kraft af sin evne til at afise. I Danmark har rotorveksleren levet et stille liv de sidste mange år, og er primært blevet brugt i meget store anlæg. Varmegenvindingsgraden er dog steget så meget de seneste år, at rotorveksleren nu også kan bruges i boliger, hvor der stilles endnu større krav til varmegenvindingsgraden i Bygningsreglementet. Kombineret med dens evner til at genvinde fugt vil rotorveksleren med tiden formentlig udvikle sig til et rigtig godt supplement til modstrømsveksleren – også i Danmark.

Hos Genvex er rotorveksleren brugt i det nye ECO 360 R-anlæg.