PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

Balanceret ventilation

Undertryk og overtryk. To ting, du helt sikkert har hørt om før. Men hvad med et balanceret tryk? Hvad er det, og hvordan sørger dit ventilationsanlæg for at opretholde det? Det vil vi forsøge at gøre dig klogere på i denne artikel.

”Balanceret ventilation” betyder – som vendingen antyder – at ventilationen er i balance, men for at noget kan være i balance, skal der som bekendt være lige meget på hver side af vægtskålen. Når vi taler ventilation, udgøres de to elementer på hver side af vægtskålen af henholdsvis ”fraluft” (udsugning) og ”tilluft” (indblæsning). Er ventilationen ikke i balance, kan det skabe problemer for både beboere og bolig. Dette kan dog afhjælpes via en professionel indregulering. Men først til en mere uddybende forklaring af selve begrebet.

Sådan fungerer balanceret ventilation

I grafikken her til højre har vi illustreret, hvordan balanceret ventilation fungerer. Selv om de færreste boliger er 100 % tætte – det gælder i særdeleshed for de ældre af slagsen – vil vi for nemheds skyld tage udgangspunkt i en bolig, hvor der ikke trænger luft ud og ind gennem sprækker og huller i murværk og trækonstruktioner. Dette vil påvirke balancen i ventilationen, og for at undgå forvirring tager vi denne faktor ud af vores beregning.

Sådan fungerer balanceret ventilation. Klik på billedet for at forstørre det.

Der er installeret et ventilationsanlæg fra Genvex i boligen, som har udsugning i køkken og bad, og der er indblæsning i soveværelse, opholdsrum og kontor.

Ud fra tallene kan vi se, at der samlet set suges 60 m3/timen luft ud af boligen. Dette kaldes for ”fraluften” (den luft, som suges FRA boligen). Dette tal skal være identisk med ”tilluften” (den luft, som føres TIL boligen). Tallet her er også 60 m3/timen. Ventilationen er altså i balance, og alt er, som det skal være.

Konsekvenserne ved ubalanceret ventilation

Er ventilationen ude af balance, kan det få store konsekvenser. En ubalanceret ventilation kan nemlig påvirke både varmevekslerens evne til at genvinde varmen, boligens holdbarhed og beboernes helbred. Når der suges for meget luft ud eller blæses for meget luft ind i boligen, skaber det enten undertryk eller overtryk. To problematiske situationer, som har følgende konsekvenser.

Undertryk: fraluften er større end tilluften (der suges mere luft ud af boligen, end der blæses ind)

Dette kan betyde, at der trækkes luft udefra og gennem boligens utætheder. De fleste boliger er – som nævnt tidligere – ikke 100 % tætte, og en gennemtrængning af luft udefra vil typisk køle indeluften ned og dermed give en ekstraudgift på varmesiden. Derudover kan det nedsætte varmevekslerens effektivitet, da en for stor mængde varme fra fraluften ikke vil kunne udnyttes, når den mødes med tilluften i veksleren. Den overskydende varme vil derfor blive blæst ud af boligen igen. Der er altså i det hele taget tale om et stort energispild i boligen.

Overtryk: tilluften er større end fraluften (der blæses mere luft ind i boligen, end der suges ud)

Dette skaber et øget tryk, som kan være med til at presse fugten i luften ud i boligens konstruktioner, hvilket igen kan føre til råd i trækonstruktioner og dannelse af bakterier og skimmelsvamp. Det kan få stor negativ betydning for beboernes helbred – især hvis de i forvejen lider af astma eller andre luftvejssygdomme. Derudover vil for meget tilluft betyde, at indetemperaturen vil trækkes nedad, og at der derfor skal bruges ekstra varme for at holde en behagelig temperatur i boligen. Igen vil der altså være et stort energispild.

Hvordan kan en indregulering sikre en balanceret ventilation?

En indregulering er en proces, hvor en professionel – typisk en installatør og autoriseret servicepartner – justerer indblæsning og udsugning i boligen. Under indreguleringen benyttes specialiseret udstyr, som kan måle indblæsnings-/udsugningsluftmængderne i boligens rum. Herfra kan installatøren måle og justere, så der opnås en balanceret ventilation. Han/hun kan derudover tilpasse udsugning og indblæsning, således at ventilationsanlægget bliver specialkonfigureret til lige netop den bolig, som anlægget sidder i. Hver bolig er unik, og der kan derfor ikke på forhånd laves en indstilling, som vil passe til alle boliger. En indregulering er derfor en forudsætning, hvis du vil sikre, at din ventilation er i balance, og at du dermed også undgår de førnævnte problemer i fremtiden.

Vil du vide mere om en indregulering, kan du se en film om, hvordan det foregår på dette link.

Lignende historier

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 21387649

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.