PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

PRODUKTNYHED: ECO 300

Let, kompakt og nemt at installere

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

SUPPORT OG SERVICE

Hold dit anlæg i topform

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Læs vores historie

Bliv klogere på, hvem vi er og hvad vi står for

Meny

Hvad er varmegenvinding?

Varmegenvinding er en proces, hvor den energi/varme, som trækkes ud af din bolig, bliver genanvendt i den luft, som blæses ind igen af dit ventilationsanlæg. Varmegenvinding er derfor særligt godt for miljøet - og for din varmeregning. Når varmen bliver genanvendt, spares der nemlig mange ressourcer på opvarmning af din bolig, og det betyder, at du kan skrue lidt ned for din radiator eller lade din varmepumpe få en pause.

Særligt i disse år, hvor der er meget fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed, er varmegenvinding ekstra relevant. Nutidens boliger bliver mere og mere tætte og bedre og bedre isolerede for at minimere varmetab. At bo i en sådan bolig uden ventilation, ville derfor være som at bo i en plasticpose. Derfor er en bolig med både ventilation og varmegenvinding ikke bare en bæredygtig løsning, det er også en løsning, som sikrer, at din bolig er langt behageligere at bo i og mere attraktiv for eventuelle fremtidige købere.

Hvor meget varme genvinder Genvex’ anlæg?

Varmegenvinding har været et af hovedfokusområderne for Genvex gennem mange år og er derfor også en vigtig del af vores produkter. Når luften fra boligen bliver trukket gennem ventilationsanlægget, kan et ventilationsanlæg fra Genvex under optimale betingelser genvinde helt op til 96 % af varmen. Det vil sige, at kun 4 % af varmen får lov til at passere videre ud i det fri. Varmen fra udsugningsluften bliver tilført indblæsningsluften og distribueret rundt i din bolig, så der sikres tilførsel af filtreret frisk og opvarmet luft. Varmen overføres inde i ventilationsanlæggets veksler, som indeholder et varmetransporterende materiale, der leder varmen fra den varme udsugningsluft og ind i den køligere indblæsningsluft.

Hvad er en veksler?

Der findes grundlæggende to hyppigt anvendte typer af vekslere;

  • Aluminiumsvekslere, som har et meget lavt tryktab og dermed et lavere energiforbrug til lufttransport
  • Plastvekslere, som har en høj varmegenvindingsgrad (2 – 4 % højere end aluminiumsveksleren)

Indtil for cirka 15 år siden var krydsvarmevekslere den hyppigst anvendte varmegenvindingsteknologi, som havde en varmegenvindingsprocent på kun 60 – 65 %. Siden da er der sket meget på området, og standarden i de fleste boligventilationsanlæg nu til dags er, at der sidder en såkaldt modstrømsveksler i stedet. Dette gælder også for Genvex’s anlæg. Modstrømsveksleren har en varmegenvinding på 85 % - 96 % og er derfor et langt mere miljøvenligt og økonomisk alternativ til krydsveksleren. Det sidste skud på vekslerstammen er en såkaldt rotorveksler, hvor varmegenvindingsgraden kan styres individuelt, hvilket især giver mening, når anlægget skal afises. Rotorveksleren er en vigtig del af vores nye ventilationsanlæg ECO 360 R, som du kan læse mere om her.

Kan varmen også bruges til at lave varmt vand?

I særlige tilfælde kan den varme udsugningsluft også bruges til at lave varmt brugsvand til boligens haner og brusere. Det gælder for eksempel for vores COMBI 185 BP, som er et kombineret ventilationsanlæg og varmepumpe. I anlægget sidder der en varmtvandsbeholder, som får overført varmen fra varmepumpen, når den varme udsugningsluft blæser gennem ventilationsanlægget. COMBI 185 BP vil som følge af varmepumpeteknologien have en varmegenvindingsgrad, som er større end 100 % - da afkastluften leveres koldere tilbage end den luft, der blev hentet ind i maskinen.

Kravene bliver højere

I Danmark har vi skrappe krav til ventilationsanlæg ift. til andre europæiske lande. Faktisk skal varmegenvindingsgraden helt op på minimum 85 %, før et byggeri kan kaldes for et lavenergiklassebyggeri og en bolig kan kaldes for en lavenergibolig. Kravene i bygningsreglementet for 2018 og frem (BR18) siger desuden, at ventilationsanlæg generelt skal have en varmegenvindingsgrad på minimum 80 %. Alle Genvex-anlæg er med indbygget varmegenvinding og lever naturligvis op til disse krav -og mere til.

Er du interesseret i at vide, hvor meget et ventilationsanlæg med varmegenvinding sparer dig i kroner og ører, kan dui se en standardiseret beregning, som viser dette i den tekniske produktspecifikation, som følger med anlæggets energimærke. Her vil AHS-værdien (Annual Heating Saved eller Årlige Varmebesparelse) give dig en indikation af besparelsen ved montering af det pågældende ventilationsanlæg i en bolig på 100 m2 i forhold til, hvis den blot havde været ventileret naturligt.

Varmegenvinding skal optimeres

En korrekt indregulering af dit anlæg og jævnlige servicebesøg er en forudsætning for, at varmegenvindingsgraden bliver så høj som muligt. Denne må kun foretages af en autoriseret installatør, den kræver en særlig viden og særligt, professionelt udstyr.

Vil du have en professionel indregulering af dit anlæg, kan du bestille det her.

Lignende historier

Varmegenvinding Genvex

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 21387649

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.