Varmegenvinding

Varmegenvinding er en proces, hvor den energi/varme, som trækkes ud af din bolig, bliver genanvendt i den luft, som blæses ind igen af dit ventilationsanlæg.

Varmen bliver derfor holdt indenfor hjemmets fire vægge i stedet for at forsvinde ud i det fri, som det er tilfældet hvis du lufter ud ved at åbne døre og vinduer. Det er godt for både miljøet og pengepungen.

Varmegenvinding kan give et tilskud til opvarmning

Varmegenvinding kan bidrage til at reducere din varmeregning – og det er en rigtig stor fordel i disse tider, hvor energipriserne er ekstraordinært høje. Når varmen bliver genanvendt, spares der nemlig mange ressourcer på opvarmning af din bolig, og det betyder, at du kan skrue lidt ned for din radiator eller lade din varmepumpe få en pause. Og eftersom et ventilationsanlæg bruger meget lidt strøm, vil det betyde besparelser på både varme- og elregningen.

Hus med halstørklæde

Hvor meget varme genvinder Genvex’ anlæg?

Varmegenvinding har været et af hovedfokusområderne for Genvex gennem mange år og er derfor også en vigtig del af vores produkter. Når luften fra boligen bliver trukket gennem ventilationsanlægget, kan et ventilationsanlæg fra Genvex under optimale betingelser genvinde helt op til 96 % af varmen. Det vil sige, at kun 4 % af varmen får lov til at passere videre ud i det fri. Varmen overføres til udblæsningsluften inde i ventilationsanlæggets veksler, som indeholder et varmetransporterende materiale, der leder varmen fra den varme udsugningsluft og ind i den køligere indblæsningsluft.

Hvad er en veksler?

Der findes grundlæggende to hyppigt anvendte typer af vekslere;

  • Aluminiumsvekslere, som har et meget lavt tryktab og dermed et lavere energiforbrug til lufttransport
  • Plastvekslere, som har en høj varmegenvindingsgrad (2-4 % højere end aluminiumsveksleren)

Indtil for cirka 15 år siden var krydsvarmevekslere den hyppigst anvendte varmegenvindingsteknologi, som havde en varmegenvindingsprocent på kun 60-65 %. Siden da er der sket meget på området, og standarden i de fleste boligventilationsanlæg nu til dags er, at der sidder en såkaldt modstrømsveksler i stedet. Dette gælder også for Genvex’ anlæg. Modstrømsveksleren har en varmegenvinding på 85 %-96 % og er derfor et langt mere miljøvenligt og økonomisk alternativ til krydsveksleren. Det sidste skud på vekslerstammen er en såkaldt rotorveksler, hvor varmegenvindingsgraden kan styres individuelt, hvilket især giver mening, når anlægget skal afises. Rotorveksleren er en vigtig del af vores nye ventilationsanlæg ECO 360 R, som du kan læse mere om her.

Kan varmen også bruges til at lave varmt vand?

I særlige tilfælde kan den varme udsugningsluft også bruges til at lave varmt brugsvand til boligens haner og brusere. Det gælder for eksempel for vores COMBI 185 BP, som er et kombineret ventilationsanlæg og varmepumpe. I anlægget sidder der en varmtvandsbeholder, som får overført varmen fra varmepumpen når den varme udsugningsluft blæser gennem ventilationsanlægget. COMBI 185 BP vil som følge af varmepumpeteknologien have en varmegenvindingsgrad, som er større end 100 % , da afkastluften leveres koldere tilbage end den luft, der blev hentet ind i anlægget.

Træmodel af bygning ovenpå tegning

Kravene bliver højere

I Danmark har vi skrappe krav til ventilationsanlæg i forhold til andre europæiske lande. Faktisk skal varmegenvindingsgraden helt op på minimum 85 %, før et byggeri kan kaldes for et lavenergiklassebyggeri og en bolig kan kaldes for en lavenergibolig. Kravene i bygningsreglementet for 2018 og frem (BR18) siger desuden, at ventilationsanlæg generelt skal have en varmegenvindingsgrad på minimum 80 %. Alle Genvex-anlæg er med indbygget varmegenvinding og lever naturligvis op til disse krav – og mere til.

Er du interesseret i at vide, hvor meget et ventilationsanlæg med varmegenvinding sparer dig i kroner og ører, kan du se en standardiseret beregning, som viser dette i den tekniske produktspecifikation, som følger med anlæggets energimærke. Her vil AHS-værdien (Annual Heating Saved eller Årlige Varmebesparelse) give dig en indikation af besparelsen ved montering af det pågældende ventilationsanlæg i en bolig på 100 m² i forhold til, hvis den blot havde været ventileret naturligt.

Nutidens boliger kræver ventilation med varmegenvinding

De høje energipriser i disse tider har sat ekstra stort fokus på energirenovering og -optimering i danskernes boliger. Det betyder bl.a., at nutidens boliger bliver mere og mere tætte og bedre og bedre isolerede for at minimere varmetab. At bo i en sådan bolig uden ventilation ville derfor være som at bo i en plasticpose. Derfor er en bolig med både ventilation og varmegenvinding ikke blot en god løsning rent økonomisk men også en løsning, som sikrer, at din bolig er langt behageligere at bo i, har et perfekt indeklima og er mere attraktiv for eventuelle fremtidige købere, hvis du en dag skal sælge.

Overvejer du et ventilationsanlæg med varmegenvinding? Så kan du bestille et uforpligtende tilbud på et Genvex-anlæg her.