Nyt projekt skal sikre komponenter til tiden

Under Covid-19-krisens tilbagevendende nedlukninger er mange danske virksomheders forsyningskæder blevet ramt hårdt. Nu skal et nyt projekt sikre, at små og mellemstore danske virksomheder i fremtiden vil stå stærkere i lignende situationer − herunder KVM-Genvex.

2020 var et hårdt år. Det kan de fleste nok skrive under på. Mange danske virksomheder måtte lukke, og mange af dem som overlevede, blev ramt på bundlinjen. Som følge af manglende ordrer, manglende kunder eller manglende leverancer. Og netop det sidste punkt skal projektet Supply Chain Resilience forsøge at gøre noget ved.

Her skal en række forskere fra Copenhagen Business School, Syddansk Universitet og Bremen Universitet i løbet af projektets to år besøge en række små og mellemstore danske virksomheder for at få kortlagt, hvordan deres forsyningskæder kan blive forstærket i fremtiden.

Jonas Andreasen er produktionschef hos KVM-Genvex. Han forklarer, at virksomheden i bund og grund ønsker stabilitet – til gavn for kunderne:

Kæde bundet sammen med rød snor

”Hos KVM-Genvex vil vi gerne sikre, at vi kan levere god kvalitet i rette tid til kunderne. Det er naturligvis afhængigt af forsyningskæden, så deltagelsen i Supply Chain Resilience er et forsøg på at være et skridt foran, så vi ikke ender i samme situation igen”, forklarer han og refererer til de manglende leverancer af komponenter under Corona-krisen.

Mindre knæk, mere stabilitet

Hver virksomhed vil blive besøgt fire gange, hvor forskerne vil interviewe produktchefer og andre, som kan bidrage til projektets mål om at skabe en model, som små og mellemstore virksomheder (eller SMV’er, som de også kaldes) kan bruge til at styrke og optimere deres forsyningskæde. En slags fremgangsmåde, som – baseret på fælles know-how – kan forberede virksomhederne på, hvad der nok er worst case scenario: mangel på råvarer og komponenter.

Herunder ses et eksempel på, hvordan en SMV rammes, når varer og komponenter ikke kan leveres:

Figur - Supply Chain Resilience

  1. Her går det fint. Leverancerne kommer til tiden.
  2. En pludselig opstået hændelse ødelægger supply chain, og virksomhedernes drift påvirkes massivt.
  3. Langsomt får virksomheden styr på forsyningerne.
  4. Virksomheden er tilbage til normal drift.
Figur - Supply Chain Resilience

Med den fælles viden og de fælles erfaringer skulle de danske virksomheder gerne kunne formindske både punkt 2 og 3, så kurven fremover kan komme til at se således ud.

5. Eksempel på en forbedret supply chain.

Med en kurve som denne bliver virksomheden markant mindre ramt af krisen og kommer væsentligt hurtigere tilbage til normal drift. Samtidig forbedres forsyningen på sigt (punkt 5), så virksomheden står endnu stærkere fremadrettet.

Har også draget fordel af krisen

KVM-Genvex var en af de virksomheder, som blev ramt hårdt på forsyningskæden under Covid-19-krisen. En lang række fabrikker især i Europa og Asien lukkede ned, hvilket skabte store problemer med leveringen af komponenter til ventilationsanlæggene. En af de komponenter, som ikke kunne leveres, var ventilatorer, som KVM-Genvex før kunne havde en enkelt leverandør af. Krisen tvang derfor KVM-Genvex til at opsøge nye markeder, og nu er en ekstra leverandør af ventilatorer fundet, så KVM-Genvex er blevet et eksempel på kurven ovenover, hvor punkt 5 er blevet tilføjet forsyningskæden.


At Supply Chain Resilience netop har fokus på dette, er noget, som man glæder sig over hos KVM-Genvex. ”I små og mellemstore virksomheder har vi mange kasketter på, og vi kan ikke afsætte resurser til at se på individuelle led i forsyningskæden”, fortæller Jonas Andreasen. ”Derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at være med og rigtig interessant, hvad det munder ud i, så vi forhåbentlig i fremtiden kan sætte ind, FØR skaden sker”, slutter han.

Supply Chain Resilience er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, CBS og Universität Bremen. Projektet er finansieret af Industriens Fond.