Genvex er medlem af ELRETUR

ELRETUR er en nonprofitorganisation og Danmarks største kollektivordning.

Kort fortalt er en kollektivordning en virksomhed, som gør det muligt for andre virksomheder at købe løsninger af administrative og praktiske opgaver med producentansvar. ELRETUR arbejder med WEEE direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment). Direktivet er en EU-lovgivning om affaldshåndtering og går ud på, at producenterne skal tage ansvar for deres elektroniske produkter og sørge, for de bliver bortskaffet korrekt. ELRETUR samarbejder med over 950 virksomheder i Danmark. Deres opgave er at tage imod elektronikaffald og sørge for at det bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt og at den elektronik der kan, bliver genbrugt.

Som producent påtager Genvex sig et miljøansvar for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). For at kunne leve op til det ansvar, er vi blevet medlem af ELRETUR, og det er nu dem, som varetager Genvex’ indberetningspligt til Miljøstyrelsens producentregister. Ved at få eksperter til at håndtere elektronikaffaldet sikrer vi hos Genvex, at så meget af det som muligt bliver genbrugt.

Elektronik-skrot

Elektronikaffaldet kan fx blive genbrugt ved at man anvender nogle af delene til nye elektronikprodukter, eller helt andre produkter så som fx smykker. Elektronikaffaldet bliver afhentet og derefter delt op efter hvilke komponenter der kan genbruges og hvilke der ikke kan. Det, der ikke kan bruges mere, sørger ELRETUR for at få deponeret på en miljøvenlig måde.

Ved at være medlem af ELRETUR får Genvex ELRETURs miljøemblem, som viser at vi hos Genvex også tager ansvar for vores produkter når de er udtjente. Genvex’ samarbejde med ELRETUR gælder kun ventilationsanlæg, der sælges i Danmark under brandet Genvex. Læs mere om ELRETUR her.