Vandkøleflade

Genvex vandkølefladen kan benyttes hvor der findes en frostsikret køleforsyning / varmeforsyning (fx i form af brine system til jordvarmepumpe).

Ved montage af fladen på tilgangen til Genvex ventilationsanlægget – tjener fladen to formål.

  1. Forvarmning af friskluft i vinterperioden. Ved udetemperaturer under -3/-7 °C vil der typisk være behov for afrimning af modstrømsvarmeveksleren i ventilationsanlægget. Ved at anvende energien fra jordvarmeslangerne til at hæve friskluftstemperaturen gennem vandkølefladen, kan udetemperaturen falde yderligere uden risiko for tilisning af veksleren.
  2. Køling af friskluft i sommerperioden. Ved udetemperaturer over 15 °C og behov for køling i boligen, kan vandkølefladen anvendes til at for-køle friskluften, inden den ledes ind i boligen. Den energi, som opsamles fra udeluften, ledes tilbage til jordvarmeslangerne som lagrer den opsamlede energi i jorden.

Genvex Optima-styringen giver mulighed for at tænde/slukke en cirkulationspumpe, som leder vand fra brinesystemet op til vandkølefladen, når betingelserne for start er opfyldt.

Eksempel på køleydelse Pdf, 26 kB.

Produktfilm

Se video om vandkølefladen her:
Vandkøleflade