Ventilation er løsningen på skolers dårlige indeklima

I 2021 foretog eleverne i 709 klasser fordelt på 234 skoler et landsdækkende masseeksperiment, hvor de undersøgte indeklimaet i deres klasseværelser. Nu er både resultaterne klar og de peger på, at utilstrækkelig ventilation forringer indeklimaet i rigtig mange folkeskoler.

I det to dage lange eksperiment undersøgte eleverne både lys- og støvniveau, indendørstemperatur og CO2-niveauet i klasselokalerne - hvilket tilsammen danner rammen for begrebet ”indeklima”. Med udgangspunkt i elevernes målinger har forskerne efterfølgende kunnet kortlægge "de fire F’er" - for dårlig belysning, forkert temperatur, for meget støj og forhøjet CO2 - og disses indflydelse på elevernes koncentrationsevne og generelle trivsel.

Lidt baggrund

”Masseeksperimentet” er et initiativ oprettet af det nationale naturfagscenter, Astra, en offentlig institution tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet.

I Masseeksperimentet deltager folkeskoler landet over hvert år i det, der kaldes verdens største ’Student Science project’. Hvert år er der et nyt forskningsmæssigt tema, hvor tusindvis af elever i de danske folkeskoler deltager på samme tid.

Skoleklasse arbejder koncentreret
Børn laver videnskabeligt forsøg

Med Masseeksperimentet får eleverne:

  • mulighed for at bidrage til relevant forskning
  • lov til at afprøve forskningsverdenens naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder.
  • indsamlet en stor mængde data, der bidrager til reelle forskningsresultater.
  • en oplevelse af fællesskab med tusindvis af andre elever.

I både 2009, 2014 og senest i 2021 var det forskningsmæssige tema for Masseeksperimentet indeklima i klasseværelserne.

Sådan foregik det

I masseeksperimentet 2021 fik de 709 klasser udleveret et kit med række værktøjer til måling af henholdsvis CO2, temperatur, belysning, lydtryk og efterklang. Derudover var der i kittet en koncentrations- og trivselstest, som alle elever skulle udføre efter at have færdiggjort alle deres tests.

En af de målinger, eleverne skulle udføre, var luftkvaliteten i klasselokalerne. Det blev undersøgt ved at måle CO2-koncentrationen. Luftens indhold af CO2 måles i ppm (parts per million) og i et klasselokale skal CO2-indholdet helst være under 1000 ppm – altså 1000 CO2-molekyler ud af en million luftmolekyler.

Det var så absolut ikke tilfældet i de klasselokaler, som eleverne undersøgte. Ppm-resultatet var ikke særlig opmuntrende - snarere tværtimod.

Illustration af luftkvalitetsmåling

For højt CO2-niveau

Undersøgelsen viste, at hele 53% af de 709 klasser, havde en betydeligt højere CO2-værdi end de anbefalede tal. Resultatet er mere eller mindre det samme som i de to forrige undersøgelser i 2009 og 2014.

Resultaterne viser utilstrækkelig ventilation

Undersøgelsens resultater blev offentliggjort i marts 2023 i den videnskabelige artikel “Classroom airing behaviour significantly affects pupil well-being and concentration performance - results of a large-scale citizen science study in Danish schools” af Jørn Toftum og Geo Clausen fra DTU, der også var vejledere på Masseeksperimentet.

Konklusionen på Jørn Toftum og Geo Clausens rapport var, at især ventilationen i klasselokalerne er utilstrækkelig i forhold til det antal elever og lærer, der er i lokalerne. Som det fremgår i konklusionen af deres rapport:

”Baseret på svar fra et stort antal elever bekræfter resultaterne, at utilstrækkelig klasserumsventilation påvirker elevernes trivsel og koncentration negativt, og at klasseværelsets luftkvalitet fortsat udgør en udfordring i mange danske skolebygninger.”

Luftkvaliteten er generelt dårlig i de danske skoler

Baseret på de meget overbevisende resultater fra både elevernes målinger og trivsels- og koncentrationstesten, mener Jørn Toftum og Geo Clausen at man kan tale om et generelt problem i forhold til luftkvaliteten i de danske klasselokaler:
”På trods af den nuværende lovgivning (byggereglement) lider luftkvaliteten i mange danske klasseværelser fortsat under utilstrækkelig ventilation og dårlig luftkvalitet”.
Det er især i fyringssæsonen at undersøgelsens resultater viser utilstrækkelig ventilation, hvor klasselokaler uden mekanisk ventilation ikke får luftet ordentligt ud.

Løsningen er mekanisk ventilation

Jørn Toftum og Geo Clausens fremhæver i deres konklusion bl.a. hvordan den gennemsnitlige CO2-koncentration var højere i klasselokaler med naturlig ventilation, end i de klasselokaler med balanceret mekanisk ventilation eller mekanisk udluftning. Og det har reel indflydelse på elevernes koncentrationsevne og generelle trivsel:
”Elever i klasser med et mekanisk system følte symptomerne på et dårligt indeklima i mindre alvorlig grad sammenlignet med klasser med naturlig ventilation eller et ventilationssystem, der ikke kørte”. Ifølge rapporten udtrykte en størstedel af eleverne i klasser med mekanisk ventilation både mindre koncentrationsbesvær, samt et større ønske om at arbejde.

Resultaterne skal skabe handling

Det er Jørn Toftums og Geo Clausens håb, at dem, der er ansvarlige for skolebygningerne, kan bruge denne viden til at foretage opgraderinger af klasselokalerne. Det kunne fx være ved at få installeret mekaniske ventilationsanlæg i klasselokalerne, eller at få etableret en passende udluftningsadfærd, der kan være med til at forbedre luftkvaliteten.

For som resultaterne antyder – en bedre luftkvalitet skaber positive effekter for både elevernes trivsel og præstation. Du kan læse meget mere om Masseeksperimentet lige her.