Her kan du finde svar på de oftest stillede, generelle spørgsmål. du kan bl.a. få mere information om garanti, reklamation, service og hvem der kan hjælpe, hvis du har problemer med dit produkt. Har du et spørgsmål, du ikke kan finde svar på her, kan du kontakte din lokale installatør.

Må jeg selv justere på mit ventilationsanlæg?

Ja, du må gerne justere på dit anlæg. Når du køber dit ventilationsanlæg, vil man vha. den integrerede Optima-styring kunne foretage justeringer på en række parametre på dit ventilationsanlæg.

Vores passive anlæg i ECO-serien har en indbygget Optima 270-styring, mens vores aktive anlæg Premium Preheat, Combi 185 BP og Combi Blueline opereres af henholdsvis Optima 301, Optima 312 og Optima 314-styringer.

Når du vil foretage ændringer, kan du benytte vores betjeningspaneler Optima Basic eller Optima Touch, som købes separat. Det er også muligt at foretage ændringer via vores app Genvex Connect, som du henter til din telefon/tablet. Du kan læse mere om vores Optima-styring samt betjeningspanelerne Basic og Touch lige her.

Selvom det er muligt selvstændigt at ændre i driften på dit ventilationsanlæg, anbefaler Genvex som udgangspunkt, at du lader din installatør foretage justeringen af dit ventilationsanlæg, så det lever op til dine behov.

Under installationen af dit Genvex-anlæg, vil installatøren sørge for at foretage en indregulering. Her sikres det at anlægget er indstillet til dine behov og husets dimensioner.

Har du haft dit anlæg i længere tid og oplever du problemer med det, er det vigtigt, at du bestiller et servicebesøg. Her vil din installatør tjekke op på om anlægget kører hensigtsmæssigt, og hvis ikke, foretage service.

Du kan også bestille et serviceabonnement. Det er en total vedligeholdelsesordning, hvor dit Genvex-anlæg bliver gået efter og justeret én gang om året. På den måde er du sikret at eventuelle fejlkilder i systemet, bliver fanget inden det udvikler sig.

Det er muligt at købe et Optima betjeningspanel til dit ventilationsanlæg til dit Genvex-anlæg. Med et betjeningspanel kan du foretage mindre justeringer på anlæggets allermest nødvendige funktioner, såsom fugtkontrol, filtertimer, blæserhastighed og rumtemperatur.


Må jeg selv installere mit produkt?

Det kræver ikke kommunetilladelse at installere passive ventilationsanlæg. Du kan hente installationsguides for vores anlæg på produktsiderne på vores hjemmeside.

Har man ikke erfaring med dimensionering og installering af ventilationsanlæg, anbefaler Genvex, at man tager fat i en fagmand til at montere anlægget. Det kræver nemlig en del kendskab til ventilation at foretage installationen korrekt. Hvis du installerer produktet forkert, kan det have negativ indflydelse på både luftkvalitet, sikkerhed, energiforbrug og støjniveau.

Ifølge DS 447 (Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer) er det desuden et lovkrav at ”ventilationssystemer indrettes, udføres og kan driftes og vedligeholdes på en teknisk, hygiejnisk og funktionssikker forsvarlig måde bl.a. under hensyntagen til komfort og energi- effektivitet.”

I forhold til installation af aktive ventilationsanlæg er det derimod lovpligtigt, at det er en autoriseret installatør, der installerer anlægget. Det skyldes, at der i aktive ventilationsanlæg er en indbygget varmepumpe. Særligt for varmepumper gælder det, at der skal en særlig autorisation og uddannelse til for at kunne installere og servicere en varmepumpe, da den indeholder kølemiddel. Det fremgår bl.a. i "Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr".


Må jeg selv servicere mit produkt?

Hvis du har et passivt ventilationsanlæg, må du godt selv lave service på det samt udskifte filtre. Hvis du vil have foretaget indregulering af anlægget, kræver det dog en autoriseret installatør.

Hvis du har et aktivt ventilationsanlæg (et anlæg udstyret med varmepumpe), kræver det, at serviceeftersynet af selve varmepumpen udføres af en autoriseret installatør.


Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har brug for hjælp?

Hvis du oplever problemer med dit Genvex-produkt, skal du altid kontakte din installatør, som er ekspert i at fejlsøge, reparere og udbedre konkrete fejl og problemstillinger - nøjagtigt som du vil kontakte en mekaniker, hvis du har problemer med din bil.

Hvis installatøren mod forventning ikke kan løse problemet, har vedkommende mulighed for at få teknisk support og vejledning hos Genvex.


Hvorfor kan jeg ikke få hjælp hos Genvex?

Som udgangspunkt kan Genvex kun rådgive dig som forbruger om generelle spørgsmål til vores produktløsninger, der ikke vedrører hverken installationsarbejde, fejlsøgning eller service af produktløsningen.

Hvis du får et teknisk problem med dit produkt fra Genvex, kan det virke som det indlysende at kontakte dem, der har produceret produktet. Det forstår vi godt.

Men der er altså to gode grunde til, at du skal henvende dig til din installatør, hvis du oplever problemer:

1. Du har købt og fået installeret dit produkt af en installatør og det er derfor vedkommende du er kunde hos, ikke Genvex. Du kan sammenligne det med at købe en bil. Denne køber du ofte hos en bilforhandler og hvis du får problemer med bilen, vil du enten kontakte din mekaniker eller forhandleren - ikke producenten.

2. Genvex har ikke kørende teknikere ”in-house”, der kan komme ud og fastslå, hvad problemet med dit produkt er – hvilket ofte er en forudsætning for at problemstillingen kan løses. Dette arbejde overlader vi til vores dygtige servicepartnere, som alle har fået grundig træning i netop vores produkter.

Vores interne supportafdelings arbejde er at klæde din lokale installatør på til at kunne varetage alle Genvex-relaterede problemstillinger, der måtte opstå, og hjælpe dem i deres daglige arbejde. Det er din garanti for, at du får den hjælp, du har brug for – også selvom du ikke får den direkte fra os.

Hvor finder jeg serienummeret på mit produkt?

Når du fx skal bestille reservedele til dit Genvex-produkt, kan det være vigtigt, at du kan oplyse produktets serienummer. På den måde er det lettere for din installatør at finde præcis den del, der passer til dit anlæg.

Hvis du skal bestille et serviceabonnement hos Genvex, er det også vigtigt, at du har dit anlægs serienummer. Når du bestiller serviceabonnementet, skal du tage et billede af anlæggets typeskilt, hvorpå både modelnavn, produktionsår og serienummeret fremgår.

Nedenfor kan du se, hvordan typeskiltet ser ud, og hvor du oftest kan finde det på dit ventilationsanlæg.


Hvor mange års garanti har jeg, og hvad dækker det?

KVM-Genvex yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret leveringsdato. Materiale-, fabrikations- samt konstruktionsfejl er dækket af garantien.

Hvad dækker garantien ikke?

Der er en række situationer, som garantien på dit Genvex-produkt ikke dækker.

De tæller:

 • Almindeligt service- og vedligeholdelsesarbejder.

 • Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet.

 • Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid.

 • Hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på typeskiltet.

 • Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk.

 • Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.

 • Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet.

 • Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.

 • Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.

 • Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid.

 • Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af produktet.

 • Hvis produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger KVM-Genvex sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.

 • Hvis produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det pågældende produkt.

Du kan læse mere om vores handels- og garantibestemmelser lige her.

Kan jeg miste garantien på mit produkt?

Der er en række situationer, hvor du kan miste garantien på dit Genvex-produkter.

Det kan fx være, hvis der er foretaget reparationer eller andre indgreb på produktet, der ikke overholder forskrifterne for disse, hvorfor reparationen skønnes som årsagen til skaden. Skader på grund af manglende vedligehold eller eftersyn kan også betyde, at du kan miste garantien.

Du kan ovenfor læse, hvilke forhold, der ikke er omfattet af garantibestemmelserne.


Kan jeg selv lave en reklamation?

Nej. Hvis du oplever problemer med dit Genvex-produkt, skal du altid kontakte din lokale installatør. Hvis installatøren ikke kan udbedre problemet, vil han/hun derefter rette henvendelse til Genvex for at få vejledning. Hvis produktet ikke kan repareres med vores hjælp, vil installatøren herefter indsende en reklamation.