Ny udgave af DS 447

Dansk Standard for ventilation i bygninger er netop udkommet i en ny udgave, som bl.a. er blevet opdateret og revideret med nye, tidssvarende referencer til europæiske direktiver (herunder ECOdesign) og standarder.

Den opdaterede udgave tager også højde for den tekniske udvikling på området og de nye krav i BR18 og Ecodesign.

De nye krav i standarden omfatter forhold, der vedrører alle faser i byggeriet – herunder projektering, udførelse, aflevering, service, drift og vedligehold. Standarden stiller også en lang række produktkrav og krav til dokumentation og instruktion.

DS447-temamøde

Se videoen fra temamødet her.

Den reviderede standard er også tilpasset, så den i så høj grad som muligt læner sig op ad de europæiske CEN-standarder, der anvendes i 34 medlemslande. Der er desuden inkluderet nye teknologier som fx mikroventilation og entalpivarmevekslere. Og et helt nyt afsnit omkring ventilation og smittespredning gør standarden endnu mere aktuel i forhold til den igangværende corona-pandemi.

Genvex er medlem af det udvalg hos Dansk Standard, som har stået for revideringen af DS 447. Vores produktchef Christen Lautrup var også blandt talerne på Dansk Standards temamøde d. 21. januar, hvor han uddybede ændringerne i den del af standarden, der omhandler boligventilation.

Du kan se hele Dansk Standards temamøde online i videoen til højre og rekvirere den reviderede udgave af standarden her.