Få tilskud til nyt ventilationsanlæg 2024

Vil du gerne spare penge på dit nye ventilationsanlæg? Så kan du fra 10. april 2024 få tilskud til et energivenligt ventilationsanlæg ved at søge Energirenoveringspuljen. Læs mere om hvad det betyder for dig, og hvordan du gør.

Energistyrelsen har åbnet for tilskudsordningen, der gør det billigere for dig at lave energiforbedringer i din bolig. Så står du overfor at skulle udskifte din nuværende mekaniske ventilationsanlæg, eller hvis du bare ønsker en helt moderne ventilationsløsning med alle de fordele den giver, så er det et oplagt tidspunkt. Vær opmærksom på, at tilskudspuljen lukker, så snart midlerne er afsat.

Hvad kan du søge tilskud til?

  • Du kan søge tilskud til opgradering af et ventilationssystem, hvis du allerede har et mekanisk udsugningssystem uden varmegenvinding.
  • Du kan få tilskud til installation af et nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Her får du forbedret luftudskiftning i din bolig, samtidig med at du reducere energitabet. Dermed får du både bedre indeklima og varmeøkonomi.

Hvilke krav skal du leve op til?

Du kan søge tilskud til nyt ventilationsanlæg, hvis du lever op til disse fem krav:

  • Dit hus skal være en helårsbolig – og du skal selv eje det
  • Dit hus skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G, og der må ikke være foretaget ændringer på dit hus, siden det blev udstedt
  • Projektet må ikke være sat i gang eller gennemført, når du ansøger
  • Du må ikke tidligere have fået tilskud til det samme projekt
  • Arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer

Hvad kan du få i tilskud?

Tilskuddets størrelse afhænger bl.a. af antal kvadratmeter og om det er en momsregistreret virksomhed eller ej. For bygninger med BBR-koden 110 – 132 samt 185 og 190 er tilskuddet baseret på en fast pris fra 8.000-10.000 kr. med en markedspris på 65.000 kr.

Hvordan søger du tilskud?

Hvis du vil søge om tilskud, foregår det digitalt via Energistyrelsens Ansøgningsportal. Du kan læse meget mere om Erhvervsstyrelsens Energirenoveringspulje her. Her kan du se, hvordan du gør, og hvad du skal have klar af dokumentation.

Hvis du vil have tilskud, må du ikke begynde installationen, før du søger og har fået tilsagn – men du kan dog sagtens få et uforpligtende tilbud på et ventilationsanlæg allerede nu, så du er klar.

Hånd taster på lommeregner
Kontaktikoner på tastatur

 

Læs mere om ventilationsanlæg her