Åbne vinduer eller ventilations­anlæg?

Et godt indeklima afhænger af én ting: Luften skal skiftes – så ofte som muligt. Hvordan gør du det bedst?

At et godt indeklima har stor betydning for vores trivsel og helbred, er der ikke noget nyt i. Skiftes luften i boligen ikke regelmæssigt, viser forskningen, at der kan ophobe der sig fugt (og dermed risiko for skimmelsvamp og husstøvmider), støv, partikler og bakterier indendørs, som kan være sundhedsskadeligt i højere eller mindre grad.

Det kan sagtens lade sig gøre at skifte luften på den gode gammeldags måde – med åbne vinduer og døre. Astma-Allergi Danmark anbefaler i så fald, at du gør det mindst 3 gange om dagen i 5-10 minutter med gennemtræk. Men det store spørgsmål er: Gør du det?

De fleste af os ved godt, at der skal luftes ud, men de færreste får det gjort. I hvert fald ikke i vinterhalvåret, hvor man ikke har lyst til at slippe kulde og træk ind i den lune stue.

Hvorfor er det nødvendigt at lufte ud?

Gardiner ved åbent vindue

Moderne boliger og ældre huse, der er blevet efterisoleret og har fået termoruder, er mere lufttætte end tidligere. Det sparer på energien til opvarmning og mindsker gener fra træk. Til gengæld stiller det større krav til udluftning.

En familie på 4 personer afgiver omkring 10 liter vand i døgnet til boligen gennem udånding, madlavning, bad og tøjtørring, og al den fugt skal ud. Hvis ikke, giver den grobund for skimmelsvamp, og husstøvmider elsker også lidt fugt.

Hvis du har prøvet at tørre vand af ruderne om morgenen, ved du, at det mest er om vinteren, man oplever problemer med fugt indendørs. Det skyldes, at varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft. Når den varme luft indenfor møder kulden udenfor, vil fugten derfor begynde at kondensere.

Svært for allergikere at lufte ud med åbne vinduer

For allergikere kan det være vigtigt at nedbringe koncentrationen af forskellige allergener i luften – bakterier, svampesporer, støv m.m. – og her er udskiftning af luften essentiel. Når pollensæsonen går ind, er udeluften dog fuld af pollen, og for høfeberramte kan det være nødvendigt at holde vinduerne hermetisk lukkede i perioder.

I sommerhalvåret kan naturlig udluftning også have den bagside, at insekter sniger sig ind i boligen gennem de åbne vinduer. Så selvom luften udskiftes, kan man også risikere at byde summende myg, fluer og hvepse indenfor.

Hvad er forskellen på naturlig og styret ventilation?

Det, at lufte ud ved at åbne døre og vinduer og lave gennemtræk i boligen, kaldes naturlig ventilation. anvender man et ventilationsanlæg til at udskifte luften, kaldes det styret - eller mekanisk ventilation.

Hvor meget luft skiftes ved naturlig ventilation?

Udluftning med gennemtræk i 3 x 5-10 minutter er det anbefalede. Men udskiftningen af luft vil variere efter vejrforholdene: i vindstille vil der selvsagt ikke komme så meget ny luft ind, som der vil i blæsevejr.
Med mindre du sover med åbne vinduer i soveværelset, vil luften ikke blive skiftet, mens du sover. CO2-niveauet stiger derfor, hvis ikke du husker at åbne døren til soveværelset.

Især om vinteren er der et stort varmetab, når man lufter ud naturligt. Det giver kulde- og trækgener og et stort energiforbrug.

Hvilken luftkvalitet kommer ind?

Udeluften kan indeholde forurening, støv og svampesporer. Særligt om sommeren er der risiko for at få pollen og insekter ind med luften udefra.

Er det fugtigt udenfor, fx i regnvejr, vil den friske luft, du får ind, også indeholde fugt. Med åbne vinduer kan der også medfølge trafikstøj og anden larm udefra.

Styret ventilation med ventilationsanlæg

Med et ventilationsanlæg skiftes luften automatisk hele døgnet, og fugten fjernes aktivt fra luften, uden at du selv skal foretage dig noget aktivt. Det har også den klare fordel, at hvis du vælger et ventilationsanlæg med varmegenvinding, kan op til 95 % af varmen indendørs genbruges.

I kombination med en varmepumpe kan anlægget også bruges til at varme brugsvand op med. Om sommeren er der mulighed for at udnytte den koldere natteluft til at afkøle indeluften, så man står op til en køligere bolig.

Hvad filtreres fra, og hvad kommer tilbage?

Ventilationsanlæg har filtre, der opfanger partikler, pollen og støv udefra, inden luften bliver sendt ind i boligen. Desuden reducerer ventilationsanlæg aktivt mængden af fugt i luften. Der er stort set ingen støj forbundet med et ventilationsanlæg, hvis det er af god kvalitet og korrekt installeret.