Hvad er DGNB-certificering?

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at man med DGNB ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er.

DGNB-ordningen indeholder også en vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen. Disse to vurderes sammen med de miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter, som vist i figuren her.

På baggrund af den samlede evaluering tildeles projektet en sølv-, guld- eller platincertificering.

DGNB i Danmark

De forskellige målepunkter for DGNB-certificering

DGNB er bragt til Danmark af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Den første danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i foråret 2012.

Denne danske version er resultat af en stor frivillig indsats fra fageksperter fra virksomheder og offentlige institutioner tilknyttet byggebranchen, der har tilpasset DGNB til det danske bygningsreglement og byggetraditioner. Denne tilpasning er sket ved hjælp af teknikgrupper, hvor mere end 150 faglige eksperter fra den danske byggesektor har bidraget med deres viden.

Kravet for deltagelse er faglig ekspertise på et eller flere af de områder, der indgår i DGNB certificeringen.

Specialuddannede konsulenter sørger for certificeringen

Rådet for Bæredygtigt Byggeri har uddannet mere end 800 DGNB-konsulenter og -auditører fra virksomheder, som gerne vil arbejde med DGNB-certificering af bæredygtige bygninger eller byområder. DGNB-konsulentuddannelsen giver et indgående kendskab til DGNB-manualens 38 kriterier og næsten 300 indikatorer.

DGNB-auditørerne, der typisk er ansat af ingeniøren, arkitekten eller totalentreprenøren, har ansvaret for den enkelte certificering, og Rådet for Bæredygtigt Byggeri udfører tredjepartskontrol af dokumentation.

”Det sidste år er der kommet rigtig stor efterspørgsel på certificering. Vores analyser viser, at det ofte ikke er dyrere at bygge bæredygtigt, og fokus på totaløkonomisk optimering, som er en integreret del af DGNB certificering, kan lede til signifikante driftsbesparelser”, fortæller Lau Raffnsøe.

”Certificering er jo et kvalitetsstempel og en måde for bygherre at vise, at man gør noget for den grønne omstilling. Og der er nok mange bygherrer, som godt kan se, at det er blevet et konkurrenceparameter hos professionelle lejere og købere og en måde at sikre, at man er på forkant med EU-krav til bæredygtige investeringer og kommende stramninger af bygningsreglementet”, slutter han.