Hvordan kan et ventilationsanlæg hjælpe mod radon?

Radioaktive stoffer er normalt noget, vi forbinder med atomkraftanlæg og en fremtid fjernt fra nutiden. Men faktisk findes der et stof, som alle danskere uden undtagelser bliver udsat for dagligt, og som – når det henfalder – kan nedbryde kroppens celler på samme måde som radioaktive stoffer: radon. Selv om der ikke findes 100 % radonfri områder i Danmark, kan du med et ventilationsanlæg tage et stort skridt mod radonfri luft og dermed også en lavere risiko for nogle af de følgesygdomme, som radon kan føre med sig, herunder især lungekræft, som radon er kendt for at forårsage.

Hvad er radon, og hvorfor er det farligt?

Radon er en såkaldt ædelgas, som findes i jordens undergrund og som måles i Bq (becquerel)/m³. Gassen er i og for sig ganske naturlig og faktisk ikke farlig i sig selv, men når den henfalder (bliver omdannet til noget andet), udsender den stråler (såkaldte radondøtre), som er meget skadelige for mennesker, som kan udvikle lungekræft eller leukæmi, hvis de bliver udsat for høje koncentrationer. Blandt andet derfor er radon især kommet i fokus inden for de sidste 10-20 år og blevet en del af bygningsreglementerne, som nu ikke længere tillader koncentrationer på over 100 Bq/m³. Et af problemerne med radon er, at gas er meget svær at holde ude af bygninger, og når gassen siver op fra undergrunden, trænger den nemt gennem helt små revner og utætheder i bygningernes fundament. I ældre bygninger fra før år 2000 – 2010 er dette et særligt stort problem, da byggeri dengang generelt slet ikke var lige så tæt som det er i dag, og da mange ældre boliger heller ikke blev bygget med særlige radonspær, som kunne holde radon ude. Bor du i en bolig af ældre dato, skal du derfor være ekstra opmærksom på at få målt dit radonniveau – ikke mindst, hvis du bor i et af de områder i Danmark, hvor der findes særligt meget radon i undergrunden.

Hvilke områder i Danmark er hårdest ramt af radon?

I Danmark findes der særligt tre typer af undergrund, som er meget afgørende for udviklingen af radon: kalk, sandjord og lerjord. Og hvor sandjord og kalk er meget svært for radon at trives i, er lerjord det stik modsatte. Sammensætningen i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet, du befinder dig, og derfor gør radonkoncentrationen det samme. På kortet til højre kan du se, hvor i landet, radonniveauet er højest (målingen er foretaget i 2001 og den eneste af slagsen pt.):

Radonklasse 0: mindre end 0,3 % af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m³ eller mere
Radonklasse 1: 0,3-1 % af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m³ eller mere
Radonklasse 2: 1-3 % af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m³ eller mere
Radonklasse 3: 3-10 % af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m³ eller mere
Radonklasse 4: 10-30 % af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m³ eller mere

Radonrisiko-klasser

Kilde: dingeo.dk/kort/radon/

Som du kan se, er boliger på især Jyllands østkyst, store dele af Sjælland og Bornholm i risikozonen for at have et for højt niveau. Bor du i en af disse zoner, kan det være en rigtig god ide at få foretaget en måling af radonniveauet.

Hvordan måler jeg radonniveauet i min bolig?

Hvis du ønsker at måle radonniveauet i din bolig, kan du faktisk komme rimeligt langt på egen hånd. Mange forhandlere af radonudstyr sælger målere til mellem 1.000 og 1.500 kroner – målere som giver dig som privatperson eller professionel mulighed for at følge med fra døgn til døgn, uge til uge, eller over en længere måleperiode.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du som minimum måler i mindst to opholdsrum i boligen. Du bør desuden måle mindst ét sted på hver beboet etage i boligen og sørge for, at alle børneværelser undersøges for radon. Det skyldes, at børn er særligt udsatte for høje radonniveauer og har risiko for at udvikle leukæmi ved konstant radonpåvirkning.
Du bør foretage målinger i den kolde periode af året, da vinduer og døre er lukkede i den periode og koncentrationen af radon derfor er højest.
Hvis du i stedet for at lave dine egne målinger ønsker professionel hjælp til måling af dit radonniveau, kan du kontakte en af de mange konsulentvirksomheder, som udfører målinger på radon.

Hvordan fjerner jeg radon fra luften, og hvordan kan et ventilationsanlæg hjælpe?

Har du fået foretaget en måling, som viser et for højt radonniveau i din bolig, er der flere metoder til at afhjælpe dette. Tre af de mest almindelige metoder er disse:

  • etablering af radonspærre/radonmembran under hele gulvkonstruktionen i boligen
  • etablering af radonsug under gulvkonstruktionen i boligen
  • installation af et ventilationsanlæg med balanceret ventilation

Ulempen ved den første mulighed er – ganske indlysende – at gulvkonstruktionen skal brækkes op, hvilket er dyrt og ikke mindst besværligt, da boligen i etableringsperioden vil være så godt som ubeboelig. Derudover er det en meget, meget svær opgave at få lavet et spær, som er 100 % tæt, og selv ved små huller vil radon kunne trænge gennem og forværre indeklimaet.

I det andet tilfælde (radonsug) vil boliger bygget før 1960 være problematiske, da et radonsug kræver et kapillarbrydende lag under betonklaplaget, hvilket typisk ikke findes i ældre boliger.

Med et Genvex ventilationsanlæg er ingen af ovenstående emner et problem, da der ikke kræves nedbrydning af eksisterende konstruktion eller et særligt underlag. Samtidig kan et ventilationsanlæg bidrage til et behageligt og sundt indeklima via udskiftning af luften, filtrering af partikler samt fugt- og CO²-styring. Radonkoncentrationen bliver minimeret via den konstante udskiftning af luft, som Genvex-anlægget sørger for, hvor frisk udeluft bliver blæst ind i boligen, mens den radonmættede indeluft bliver suget ud.

Som udgangspunkt kan et ventilationsanlæg kraftigt reducere mængden af radonpartikler i luften. Dette er dog meget afhængigt af boligens sammensætning, bygningskonstruktionen og de omgivende forhold. Den bedste metode til at måle effekten af ventilationsanlægget er derfor at få foretaget en måling umiddelbart inden og umiddelbart efter installationen. 

Hvordan kommer jeg videre?

Har du fået foretaget målinger, som viser for højt radonniveau, og overvejer du et nyt ventilationsanlæg som løsning på problemet? Så bestil et uforpligtende tilbud på et ventilationsanlæg og bliv kontaktet af en Genvex-partner, som kan give dig personlig rådgivning om den helt rigtige løsning i netop din situation.

Randonspærre/membran

Eksempel på radonspærre/membran.

Sådan fungerer radonsug

Sådan fungerer radonsug.