12 facts om dit indeklima

Hvor meget ved du egentlig om den luft, der omgiver dig i dit hjem? Luften indendørs kan indeholde langt flere stoffer, der på sigt kan være sundhedsskadelige, end de fleste af os er klar over. Det kan fx være partikler fra trafik, industri og madlavning, kemiske stoffer, bakterier og husstøvmider. En for høj eller lav luftfugtighed kan også påvirke vores sundhed og trivsel, såvel som boligens tilstand.

Alligevel er tre fjerdedele af os for dårlige til at lufte ud. Måske kommer du på bedre tanker, når du læser nedenstående 12 videnskabelige facts om luftkvalitet i hjemmet, og hvordan den påvirker dig og din familie.

Se vores film om frisk luft, og hvorfor det er så vigtigt for både sundhed og trivsel.

Hvad indeholder luften egentlig i dit hjem?

1. 76% af de partikler, du finder i din bolig, kommer fra indendørs kilder

Selvom de mest sundhedsskadelige partikler kommer fra trafikos, er det faktisk kun en fjerdedel af partiklerne i dit hjem, som kommer udefra. Forskere har undersøgt københavnske boliger og fandt, at hele 76 % af partiklerne i dit hjem skyldes dine egne aktiviteter i hjemmet, såsom…

2. Madlavning, elektronik, møbler, plastik og brændeovne forurener dit hjem

Partikler og damp fra madlavning kan påvirke både indeklima og luftfugtighed. Skadelige stoffer og partikler fra elektronik, brændeovne, møbler, plastik, maling og rengøringsmidler er også kilder til dårlig luftkvalitet i dit hjem. Den værste synder er dog den hyggeligste… Se punkt 3

3. Stearinlys er den største synder

Sodpartikler fra stearinlys er absolut den største forureningskilde i dit hjem. Et tændt stearinlys udleder flere sodpartikler end en vej fyldt med biler – og disse sodpartikler påvirker dit indeklima og kan potentielt sætte sig i dine og din families lunger.

4. Husstøvmider og skimmelsvamp kan hobe sig op i dit hjem

Mikroorganismer som husstøvmider og skimmelsvamp kan hobe sig op i dit hjem, hvis indeklimaet er dårligt, og luftfugtigheden er høj. Værst står det til i det tidlige forår – måske fordi mange lufter mindre ud i vinterhalvåret. Mikroorganismer trives bedst i miljøer med høj luftfugtighed. Sørg derfor for at lufte ud mindst 3 minutter om dagen, så du får udskiftet den fugtige luft - også selvom det er koldt udenfor.

5. Flest sundhedsskadelige stoffer i børneværelset

De ting, du har i dit hjem, afgiver diverse kemiske stoffer, som påvirker indeklimaet. Forskere har undersøgt, hvor koncentrationen af kemiske stoffer i luften er højest. Resultatet er skræmmende. Der er nemlig flest sundhedsskadelige partikler i luften i børneværelset. Disse stammer primært fra børnenes plastiklegetøj, som afgiver over 100 forskellige skadelige kemiske stoffer.

Fugt i vindueskarm

Hvad betyder dårligt indeklima for dit helbred?

Har du dårligt indeklima i dit hjem, kan det påvirke din families helbred og generelle trivsel. Dårligt indeklima kan give både allergi og astma - og i værste tilfælde lungesygdomme, hjertekarsygdomme og kræft. Samtidigt kan dårlig luft indendørs være skyld i gener som træthed og hovedpine.

6. Dårlig luftkvalitet indendørs koster 22.000 sunde leveår hvert eneste år

Sundhedsstyrelsen anslår, at danskerne mister hele 22.000 sunde leveår hvert eneste år på grund af dårligt indeklima. Det skyldes primært partikelforurening, som forværrer eller forårsager hjerte-kar sygdomme og lungelidelser som KOL, astma og luftvejsinfektioner.

7. Dårlig luftkvalitet rammer børn hårdest

De sundhedsmæssige konsekvenser, der kan være ved et dårligt indeklima, går særligt hårdt ud over vores børn. Dårligt indeklima giver børnene dårligere søvn, og påvirker deres indlæringsevne. Flere og flere børn udvikler også allergi og astma, i takt med at vi opholder os mere indendørs.

8. Udskifter du luften nok, kan du begrænse koncentrationen af skadelige stoffer

Udskiftes luften i vores bolig ofte nok, så nedbringer vi risikoen for, at partikler og skadelige stoffer hober sig op og giver dårligt indeklima. Det kræver dog, at man lufter ud med gennemtræk flere gange dagligt i 5-10 minutter, og det er de fleste af os alt for dårlige til. Især i vinterhalvåret, hvor vi helst ikke vil lukke den varme luft ud og den kolde luft ind.

9. Der er flere fordele ved mekanisk udluftning

Det er helt afgørende for dit indeklima og sundhed, at luften i din bolig hele tiden bliver udskiftet med ren, frisk luft. I princippet er det ligegyldigt, om det sker gennem åbne vinduer eller med et ventilationsanlæg. Der er dog en lang række fordele ved at bruge et ventilationsanlæg – det sørger nemlig ikke blot for, at luften udskiftes, men renser den også for pollen og sundhedsskadelige partikler og mikroorganismer udefra og holder temperaturen konstant.

Kilde: SparEnergi

Hvorfor får man dårligt indeklima?

Hverdagen er travl og indeklimaet er nemt at overse i det daglige. De skadelige partikler og fugten i luften er trods alt usynlige, og de påvirker jo heller ikke helbredet fra den ene dag til den anden. Men hver femte dansker er faktisk utilfreds med indeklimaet i sit hjem. Vi er især generet af dårlig luft, fugt, kulde og træk. Undersøgelser viser dog, at vi ikke selv gør nok for at forbedre vores indeklima. Der er flere ting, vi kan gøre for at forbedre det, men der er også faktorer, der påvirker indeklimaet, som vi ikke selv er herre over.

10. Vi bruger 90 % af vores liv inden døre

Mennesker er skabt til et liv i det fri, men undersøgelser viser, at de fleste mennesker faktisk bruger 90 % af deres liv inden døre. Derfor er sundt indeklima alfa og omega for vores velvære. Men den tid, vi tilbringer indendørs har samtidig også stor indflydelse på luftkvaliteten. Se punkt nr. 11...

11. 10 liter vand – Så meget afgiver en typisk familie hver dag

Hver dag afgiver vi 2,5 liter vand til boligen. En typisk familie på 4 kommer derfor op på omkring 10 liter vand om dagen! Disse store mængder vanddamp øger luftfugtigheden. Og en høj luftfugtighed giver bl.a. skimmelsvamp og husstøvmider formidable levevilkår.

12. Kun hver fjerde lufter nok ud

Astma- og Allergi-forbundet anbefaler, at vi lufter ud i 5-10 minutter flere gange om dagen i vores hjem. Dét lever vi dog langt fra op til – flere undersøgelser viser, at kun hver fjerde af os husker at lufte ud med gennemtræk mindst 3 gange om dagen. Dermed er 75 % af os altså for dårlige til at lufte ud og risikerer derfor at leve med en luftkvalitet indendørs, der ikke er sund for os.

Hvad kan du selv gøre for at forbedre indeklimaet?

Det kan siges meget kort. Dårlig luft skal ud. Ren, frisk luft skal ind!

Er du én af de 75 %, der ikke får luftet ordentligt ud? Så er det værd at overveje, om et ventilationsanlæg måske ikke er løsningen for dig. Med et ventilationsanlæg behøver du praktisk talt ikke gøre andet end at tænde for det for at få en markant forbedring af indeklimaet.