Entalpiveksler

En entalpiveksler udnytter fugten i luften til at opretholde et passende fugtniveau i din bolig. Den kan erstatte en almindelig plast- eller aluminiumsveksler.

Med en speciel og patenteret membranteknologi, kan en entalpivarmeveksler genvinde både fugt og varme – og det kan hjælpe til at stabilisere fugtindholdet i boligen. Entalpivekslermembranen er hygiejnecertificeret og resistent mod skimmel- og bakterievækst. Derfor er det kun temperatur og fugt, som overføres til indblæsningsluften – mens bakterier og andre typer partikler ikke kan overføres gennem membranen.

Fordele ved en entalpiveksler

  • I ventilationsanlæg med høj temperaturvirkningsgrad, kan der under visse omstændigheder dannes kondensvand i modstrømsvarmeveksleren, som skal ledes væk. Med en entalpiveksler er det ikke nødvendigt at skulle lede kondensvand væk, da den netop optager og udnytter kondensen (fugten) i luften.
  • I vinterperioden – hvor udetemperaturen er lav, og hvor luften kun kan indeholde en lille mængde vand, vil en efteropvarmning af indblæsningsluften via en entalpiveksler sikre, at den luft, som føres ind i boligen har en tilstrækkelig høj luftfugtighed. Dermed forhindres gener som tørre slimhinder, øget risiko for statisk elektricitet og i svære tilfælde risiko for udtørring af trækonstruktioner i boligen som konsekvens af for lav luftfugtighed.
  • I sommerperioden, hvor indetemperaturen og fugtindholdet i boligen er lavere end udetemperaturen, kan en entalpiveksler hjælpe med at opretholde et komfortabelt indeklima, da den minimerer overførsel af den fugtige luft udendørs til indeluften.

Entalpiveksleren danner ikke kondensvand i samme omfang som en plast- eller aluminiumsmodstrømsveksler, og i særlige tilfælde kan kondensafløbet endda undværes. Genvex anbefaler dog som udgangspunkt, at man monterer en kondensvandsniveauvagt og en forvarmeflade – som kan tilvælges de fleste Genvex-anlæg

Ved valg af entalpiveksleren som varmegenvinder, skal du være opmærksom på temperaturgenvindingseffektivitet og kravene i bygningsreglementet.

Entalpiveksler

Entalpiveksleren

Se filmen om entalpiveksleren her.