Forskningsprojekt har klædt Genvex på til fremtidige kriser

Med forskningsprojektet ”Supply Chain Resilience” har vi kunnet stille skarpt på vores forsyningskæde, så vi er klar til at omstille os til fremtidige kriser i samfundet.

I 2021 stod erhvervslivet og samfundet som helhed over for én af de største kriser i moderne tid – COVID-19-pandemien. Krisen havde store konsekvenser for især små og mellemstore virksomheder, der i høj grad blev udfordret af både stigende fragtpriser og globale leveringsudfordringer.

Særligt udfordret var de virksomheder, der - ligesom KVM-Genvex - har globale forsyningskæder med en høj kompleksitet, lange distancer og mange mellemled. Derfor var det også særligt interessant for vores virksomhed at finde svaret på dette spørgsmål:

”Hvordan kan vi sikre en virksomhed med robuste forsyningskæder – både nu og i fremtidige krisetider?”

Og netop dét spørgsmål var der heldigvis et hold af forskere fra Syddansk Universitet, der allerede i 2021 forsøgte at finde svaret på. Med projektet ”Supply Chain Resilience” (eller på dansk ”forsyningskædens modstandsdygtighed”) havde forskerne til formål at give virksomheder de rette værktøjer til at kunne identificere, adressere og løse eventuelle sårbarheder i deres forsyningskæde.

Ledelsen fra Genvex arbejder med Supply Chain Resilience-projektet.

Jonas Andreasen, Michael Kanstrup Jensen og Christen Lautrup igang med arbejdet med Supply Chain Resilience.

Sammen med en håndfuld andre virksomheder, sagde vi ja til at deltage. Og med professor Jan Stentoft og lektor Ole Stegmann Mikkelsen i spidsen, blev vi udfordret på, hvordan vi kunne gøre vores virksomhed så ”kriseimmun”, som overhovedet muligt – eller sagt med andre ord: hvordan vi kunne lære at krisen, så vi står stærkere i fremtiden.

Fire faser mod færre sårbarheder

Igennem det toårige forskningsprojekt har vi haft en række møder med forskerne, der har taget os igennem fire faser. Her har vi arbejdet med at:

  1. kortlægge vores forsyningskæde,
  2. identificere, hvilke sårbarheder, der kunne være i forsyningskæden,
  3. prioritere, hvilke sårbarheder, der har størst betydning for virksomhedens forsyningskædes præstationer og resultater,
  4. skabe handlingsplaner for håndtering af vores udvikling i en travl hverdag.

Ifølge produktionschef Jonas Andreasen har KVM-Genvex’ medvirken i forskningsprojektet gjort, at virksomheden er blevet bedre til at have den rettidige omhu, der gør, at vi kan fastholde en stabil produktion: ”Efter vi har været med i forskningsprojektet, er vi blevet meget mere opmærksomme på vores værdikæde. Når vi udvikler vores produkter, har vi nu allerede fra starten de kritiske komponenter for øje. Det betyder også, at vi nu har en længere planlægningshorisont, så vi inddrager flere leverandører til vores kritiske komponenter. På den måde er vi sikre på, at vi stadig kan levere – selv hvis en af vores leverandører ikke kan”.

Produkt- og udviklingschef Christen Lautrup tilføjer: "Projektet Supply Chain Resilience har i høj grad skabt grundlag for en større dialog om forsyningssikkerhed internt i virksomheden. Det har konkret medført at vi på tværs af afdelinger har fået en generelt større forståelse og et bedre samarbejde omkring de udfordringer, der kan opstå som følge af råvareknaphed."

Man ved aldrig, hvornår krisen rammer

Nutidens kriser, som krig i Ukraine og inflations- og energikrisen, har for Jonas også understreget, hvorfor det er en absolut nødvendighed for en virksomhed at have en langsigtet strategi for sin forsyningskæde. Man ved nemlig aldrig, hvornår krisen rammer: ”Det er bare blevet et vilkår, at man må se fremad på den måde. Ligesom det var tilfældet under Corona, er det i disse tider også blevet sværere at regne 100% med, at vi kan få de komponenter, vi skal bruge”.

Jonas mener dog også, at det er en fordel for KVM-Genvex, at have sin egen udviklingsafdeling. Det gør nemlig, at der kan sadles om på produktsammensætningen, hvis der skulle være leveranceproblemer: ”Vores styrke er, at vi har udvikling i huset. På den måde kan vi reagere hurtigt. Det er sådan vi er kommet nogenlunde hurtigt igennem. Vores udviklingsafdeling har kunnet hoppe på sagen og hurtigt finde de rette alternativer til opbygningen af vores produkter”.

COVID-19 har øget fokus på forsyningskæderne

Ifølge de to forskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet, er der efter COVID-19-pandemien sket en øget bevidsthed om virksomhedernes forsyningskædes modstandsdygtighed. Ikke desto mindre er deres konklusion også, at konkrete genopretningsplaner fra virksomhederne i udpræget grad er fraværende. Det kan være et problem. For selvom en virksomhed måske ikke har været negativt påvirket af hverken COVID-19 eller de nuværende kriser, betyder det ikke, at virksomheden nødvendigvis vil komme helskindet ud af den næste krise eller forstyrrelse: ”Det afhænger dels af typen af forstyrrelse, dels af virksomhedens parathed og modstandsdygtighed i forhold til at kunne håndtere forstyrrelsen. Altså virksomhedens resiliens. Det vil derfor være relevant for alle mellemstore produktionsvirksomheder at gennemløbe processen.”, udtaler de.

Vil du styrke modstandsdygtigheden i din virksomhed?

I 2021 udviklede Erhvervsstyrelsen (med input fra Alexandra Instituttet og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) guiden ”Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed”, der præsenterer nogle af de mest relevante værktøjer til SMV’er, der vil styrke modstandsdygtigheden i deres virksomhed. Målet med guiden er at gøre virksomheder i stand til at omfavne nye tendenser i samfundet, tilpasse sig forandringer i markedet, håndtere en krise og komme ovenpå igen bagefter – og at skabe værdi på både kort og længere sigt. Kunne du – ligesom os – tænke dig at styrke modstandsdygtigheden i din virksomhed? Så download pdf-guiden gratis på Dansk Standard’s hjemmeside.