COMBI 185 BP ventilationsanlæg med luft-vand varmepumpe

COMBI 185 BP
Ventilationsanlæg med luft-vand varmepumpe

Combi 185 BP er et komplet ventilationsanlæg, der består af en ventilations- og beholdersektion indeholdende modstrømsvarmeveksler (der har en temperaturgenvindingsgrad på op til 95 %), 185 liters varmtvandsbeholder (med indbygget varmespiral for tilkobling af ekstern varmekilde), kombinationsvarmepumpe til opvarmning af indblæsningsluften og opvarmning af brugsvandet. Herudover består ventilationsanlægget af energibesparende indblæsnings- og udsugningsventilatorer (EC-motorer), friskluftfilter og udsugningsfilter (begge er G4-filtre) samt komplet Optima 312-styring. På betjeningspanelets display, der viser anlæggets driftstilstand, kan man nemt ændre driftsindstillingerne.

Anvendelse af COMBI 185 BP ventilationsanlæg

Combi 185 BP anvendes som ventilationsvarmepumpe i boliger, hvor der lægges vægt på en høj varmegenvindingsgrad og et lavt energiforbrug samtidig med, at energien i udsugningsluften bruges til opvarmning af henholdsvis indblæsningsluften eller brugsvandet. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP kan anvendes til boliger op til ca. 300 m² ved et luftskifte på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal under forudsætning af, at der ikke foreligger krav om overholdelse af max. strømforbrug. Er der krav om overholdelse af et specifikt elforbrug på 1000 J/m² (BR 2015), kan anlægget yde en maks. luftmængde på ca. 220 m³/h ved et eksternt tryktab på ca. 70 Pa (F7/G4) hhv. 90 Pa (G4/G4).

Variationer af COMBI 185 BP ventilationsanlæg

Combi 185 BP S: Lille kompressor med varmespiral
Combi 185 BP LS: Stor kompressor med varmespiral

OP TIL 95%

Ventilation

Varmt Vand

Opvarmning

Aktiv Køling

KONTAKT

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Telefon: (+45) 73 53 27 00
E-mail: [email protected]

INTERNATIONAL

Copyright © 2018 GENVEX A/S. Alle rettigheder forbeholdes.